Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιτήρησης και ελέγχου των ΟΤΑ μέσω του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» καθώς και οριζόντιες περικοπές από τους ΚΑΠ για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ
αλλά και ρυθμίσεις για τη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων  προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που έχει ψηφιστεί   στη Βουλή και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» .
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση και «την αποκατάσταση διαπιστωθεισών δημοσιονομικών δυσλειτουργιών» στους ΟΤΑ. Μετά δύο έτη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ φάνηκε η ανάγκη, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, αλλαγής της μεθόδου αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ και υπαγωγής τους σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Στην ουσία όμως πρόκειται για πλήρη απώλεια της αυτοτέλειας του ΟΤΑ και υπαγωγή του σε σκληρή επιτήρηση, εφόσον διαπιστωθούν δημοσιονομικές αποκλείσεις στον προϋπολογισμό του.
Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις  αν το Παρατηρητήριο, μετά από αξιολόγηση και παρακολούθηση εφαρμογής από τον ΟΤΑ των προτεινόμενων μέτρων, διαπιστώσει εξακολουθητική αδυναμία ισοσκέλησης  του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Οι όροι υποχρεωτικής ένταξης σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και επιτήρησης
Με την ένταξή του  στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ο ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να καταθέσει στο Παρατηρητήριο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, και  το οποίο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένα  την ακριβή εφαρμογή των κάτωθι παρεμβάσεων:
 • μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
 • αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
 • εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού – κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης,
 • πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
 • αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
 • αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις) και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (από 0,5% μέχρι και 2%).
 • διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (κρατική επιχορήγηση) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
 • Καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών οργάνων και μονομελών οργάνων του ΟΤΑ που αποστέλλονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή.
 • Πρόσβαση στο Λογαριασμό των ΟΤΑ
 • ο υπό εξυγίανση ΟΤΑ μπορεί να ζητήσει δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού.
Επίσης ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται  στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να ενταχθεί ένας ΟΤΑ κατόπιν σχετικής αίτησής του

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Δύσκολοι καιροί για δημάρχους ειδικά όταν οι προϋπολογισμοί δεν είναι ισολογισμένοι. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός  δεν εγκριθεί, ο δήμος μπαίνει σε επιτήρηση. Με τα σημερινά δεδομένα του δήμου, και σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν στην σημερινή οικονομική επιτροπή, τα πράγματα δεν είναι καλά. Υπάρχει "έλλειμμα" 1.000.000 ευρώ το οποίο οφείλεται στην χαμηλή εισπραξιμότητα του δήμου (22%) η οποία αντανακλά την γενικότερη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα.
Φυσικά το πρόβλημα βρίσκεται στην "τρύπα του νερού". Αγοράζουμε νερό προς 3,25 ευρώ , με την απώλεια δικτύου μας κοστίζει 5 ευρώ, το πουλάμε 1,80 ευρώ , και από αυτά που είναι να εισπράξουμε εισπράττουμε το 22%,
Με αυτά τα δεδομένα η χρεωκοπία του δήμου είναι βέβαιη. Το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι η γενναιοδωρία της κυβέρνησης που επιδοτεί την μεταφορά νερού "ως εστί και βρίσκεται".

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ

Η αποκατάσταση την μητρόπολης που ήταν και το πρώτο βουλευτήριο της νεωτέρας Ελλάδος προχωράνε με τις 130,000 ευρώ που ενέκρινε η περιφέρεια. Τα 10,000 ευρώ που έστειλε η βουλή των Ελλήνων τελικά κατασχέθηκαν από τον λογαριασμό του δήμου για χρέη ύδρευσης.
Η "τρύπα στο νερό" καταβροχθίζει όχι μόνο την καθημερινότητα του νησιού αλλά και κάθε προοπτική ανάπτυξης. 

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Η Αίγινα έχει την τιμή και την χαρά να είναι ο επιλεγμένος τόπος του πρωθυπουργού και μεγάλο μέρος της νέας κυβέρνησης. Το νησί μας εκτός από την εύκολη πρόσβαση και την φυσική του ομορφιά, διατηρεί την αίγλη της πρώτης πρωτεύουσας την νεωτέρας Ελλάδος χάρη στα καταρρέοντα καποδιστριακά κτίρια.
Για τα μεγάλα προβλήματα του νησιού (τα οποία γνωρίζουν καλά τα μέλη της νέας κυβέρνησης) δεν έχουμε την απαίτηση να κάνουν κάτι άμεσα.
Δεν θα ήταν όμως κομψό τα ΜΜΕ όπως ασχολήθηκαν με τα κούλουμα του πρωθυπουργού ΕΔΩ να κάνουν αφιέρωμα τα προσεχές καλοκαίρι με το νησί σκουπιδότοπο χωρίς νερό που έχει σαν δεύτερο σπίτι της η νέα κυβέρνηση.
Μικρές παρεμβάσεις λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα. Αυτή την στιγμή ο προϋπολογισμός του δήμου έχει σκαλώσει και δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές. υδρομεταφορέας ήδη έστειλε επιστολή "φιλικού περιεχομένου) στον δήμο εκφράζοντας την αδυναμία του να ανταποκριθεί λόγω συσσωρευμένων οφειλών.
Επιπλέον δεν νοείται πρώτη πρωτεύουσα χωρίς επαρκή στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Για παράδειγμα η απομάκρυνση της εφορίας μας άφησε ένα γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών με ελάχιστη στελέχωση. Η ενίσχυσή του με περισσότερους υπαλλήλους και περισσότερες αρμοδιότητες θα μας γλύτωσε από μεγάλη ταλαιπωρία "χωρίς επιβάρυνση στον προϋπολογισμό",

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Η ΤΡΟΙΚΑ ΠΕΘΑΝΕ. ΖΗΤΩ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Με σύνθημα "λιτός βίος" και παρασύνθημα την παρέμβαση Ομπάμα, ξεκινήσαμε.
Θυσιάσαμε την "αριστερά Ιφιγένεια" και κερδίσαμε μεταφορά της εξεταστέας ύλης για 4 μήνες .
Την κόκκινη γραμμή την είδαμε "στον σηκωμένο γιακά του Βαρουφάκη".
Συμπέρασμα.
Πίσω από τις λέξεις ΔΕΝ κρύβεται ο Αλέξης.
Περισσότερα  για το τι λένε οι ξένοι ΕΔΩ     ΕΔΩ    ΕΔΩ    
και για τις εσωκοματικές αντιδράσεις ΕΔΩ

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Το πιάνο που υπήρχε στο δημοτικό θέατρο αναζήτησε στο δημοτικό συμβούλιο της 12 Φεβρουαρίου 2015 ο δημοτικός σύμβουλος κ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και επειδή κανείς δεν είχε απάντηση, ρώτησα και έμαθα.
Το συγκεκριμένο πιάνο ήταν της δημοτικής χορωδίας. Είχε αγοραστεί καινούργιο έναντι ποσού 800,000 δραχμών επί δημαρχίας Γκότση από την μαέστρο της χορωδίας κ Βάνα Χαλκίδη και τον πιανίστα Κούλη Συκιώτη. Μέχρι την εξαφάνισή του χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις της χορωδίας. Στο δημοτικό θέατρο βρέθηκε επί δημαρχίας Μούρτζη επειδή στον συγκεκριμένο χώρο γινόντουσαν οι περισσότερες εκδηλώσεις της χορωδίας,
Ο Μούρτζης έχασε τις εκλογές και η επόμενη δημοτική αρχή Κουκούλη αποφάσισε να διαγράψει το μέχρι τότε πολιτιστικό παρελθόν του νησιού. Αυτό δε το έκανε πανηγυρικά με εκείνη την αλησμόνητη επιστολή της Tιτίνας Κανελά και  του Γιώργου Μπόγρη οι οποίοι χωρίς σκέψη απαξίωσαν όλους όσους είχαν προσφέρει το οτιδήποτε μέχρι τότε. Όλα θα ξεκινούσαν από την αρχή. Το παρελθόν έπρεπε να διαγραφεί.
Στην νέα τάξη πραγμάτων δεν χωρούσε τίποτα από το παρελθόν. Η νέα διοίκηση του δημοτικού θεάτρου είχε μεγαλεπήβολα σχέδια για το κτίριο,  Στα πλαίσια μιας νυχτοδίας που δεν έγινε ποτέ, αλλά κληροδότησε στον δήμο μια αγωγή 45.000 ευρώ για υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν,  το δημοτικό θέατρο ξηλώθηκε και πιάνο, σκηνικά, έπιπλα και μπάζα βρέθηκαν στον δρόμο. Εκεί το είδε τελευταία φορά μέλος της χορωδίας.
Προφανώς, κάποιος το είδε πεταμένο και μόνο και το υιοθέτησε.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η κουβέντα για διαχειριστικό έλεγχο στα νομικά πρόσωπα του δήμου Αίγινας έχει ανάψει για τα καλά. Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο κ Φ Τζίτζης ζήτησε εκτός από την ΚΕΔΑ και το λιμενικό Ταμείο, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος και στον ΔΑΟΑ (αθλητικό οργανισμό) αλλά και στα κληροδοτήματα Βιργινίας και Λεωνίδα Γκίκα. Ο δήμαρχος τάχθηκε υπέρ του ελέγχου και δήλωσε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να γίνει  διαχειριστικός έλεγχος και στον δήμο.Ας μας δώσει πρώτα τα στοιχεία για τα κυβικά νερού των ετών 2013 και 2014 που έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο πριν τον προλάβει ο έλεγχος.  Ο κ Τζίτζης ρώτησε "ποιοι έφαγαν" τα 10,000 ευρώ που έδωσε η βουλή των Ελλήνων για την αποκατάσταση της μητρόπολης. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα χρήματα έχουν έρθει στον δήμο αλλά η προηγούμενη δημοτική αρχή τα έχει διοχετεύσει αλλού Φυσικά η νέα διοίκηση δήλωσε άγνοια για το θέμα όπως άγνοια δήλωσε και για την τύχη του πιάνου που υπήρχε στο δημοτικό θέατρο. Όπως συνήθως κανείς δεν ξέρει τίποτα και κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη μέχρι την στιγμή που γίνεται μια καταγγελία και ότι ήταν καλά κρυμμένο κάτω από το χαλί έρχεται στην επιφάνεια..

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΜΑΣ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ

Επίθεση κατά των δημοσιογράφων έκανε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Δ Μούρτζης θεωρώντας την ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων που επιβλήθηκε στους δύο τέως δημάρχους Αίγινας μεγάλη, άδικη. Ο δήμαρχος χρέωσε τους δημοσιογράφους  για την απαξίωση των ΟΤΑ.
Από την πλευρά μας θα θέλαμε να θυμίσουμε στον δήμαρχο ότι στην υπόθεση νερού δικαστική διαμάχη  μέχρι σήμερα υπάρχει μόνο μεταξύ του υδρομεταφορέα και του Αιακού ένω (όπως είπε ο αντιδήμαρχος Ε Δέδες) ο δήμος ακόμα δεν έχει υποβάλει μήνυση για τα χαμένα κυβικά.
 Εάν ο δήμος είχε πράξει το αυτονόητο το όλο θέμα του νερού θα είχε πάρει άλλη τροπή. Αν αυτού αναλώθηκε χρόνος ανεύρεσης πολιτικής λύσης με σκοπό την συγκάλυψη του θέματος τελευταία πράξη της οποίας ήταν η μήνυση εναντίον μας.
Συμφωνούμε ότι η  ποινή που επιβλήθηκε στους δύο δημάρχους ήταν αυστηρή, άδικη και στα όρια της υπερβολής. Εκφράζει όμως το κλίμα που επικρατεί πανελλαδικά σε σχέση με την εκτεταμένη διαφθορά που πλήττει τους δήμους τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο τελευταίος δημοτικός σύμβουλος είναι ότι οι εποχές άλλαξαν , τα ψέματα τελείωσαν και η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι διαβατήριο για "δουλειές" ούτε συγχωροχάρτι για "πράξης και παραλήψεις" παρελθόντων ετών. Στην προσπάθειά της να κατευνάσει τα πνεύματα η δικαιοσύνη έχει βρει τους δημάρχους ως την εύκολη λύση για δείξει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί (μετά από δεκαετίες αδράνειας)
Όσον αφορά το δικαίωμα που έχουν τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με τα δημόσια πρόσωπα αναφέρουμε την δικαστική απόφαση 16280/31 Οκτωβρίου 1995 σύμφωνα με την οποία "τα δημόσια πρόσωπα δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν τα ίδια δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους με τους ανώνυμους πολίτες. Οι δημοσιογράφοι είναι ελεύθεροι και να γράφουν και να λένε για την ιδιωτική ζωή των πολιτικών. Κάθε δημόσιο πρόσωπο εκ των πραγμάτων είναι εκτεθειμένο στην κριτική του Τύπου ακόμη και αν είναι οξεία, δηκτική και ειρωνική. Οι δημοσιογράφοι ενεργούν και πρέπει να ενεργούν σε σχέση με την ιδιωτική ζωή των επωνύμων όχι μόνο με γνώμονα το δικαιολογημένο επαγγελματικό ενδιαφέρον αλλά και με γνώμονα την δημόσια αποστολή που εκτελούν".

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Ως μάρτυρες του ιδίου θεού παρουσιάζει ο καλλιτέχνης τους σκιτσογράφους της Charlie Hedbo και τους τζιχατιστές που τους δολοφόνησαν .
Το νέο χτύπημα στην Κοπενχάγη μας δείχνει το τι θα ακολουθήσει .
Το βασικό ερώτημα το οποίο θέτει ο καλλιτέχνης είναι "ποιος ωφελείται"

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 2 τ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το πρωτοδικείο Πειραιά επέβαλε ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων για χρονικό διάστημα ενός έτους και πρόστιμο 500 ευρώ για απιστία στους τέως δημάρχους Αίγινας Σακκιώτη και Κουκούλη.
Πρόκειται για την τραγική κατάληξη μιας διένεξης την οποία υποδαύλισαν στο παρελθόν εισαγόμενα σκουπίδια και δημοτικοί παράγοντες.
Την πλαζ του Μαραθώνα Α εκμεταλλευόταν επί 17 έτη ο πλειοδότης του διαγωνισμού εκμίσθωσης. Το ενοίκιο ήταν σχετικά χαμηλό και ο επιχειρηματίας εκμίσθωνε μόνο ξαπλώστρες αν και από κάποια χρονική στιγμή είχε το δικαίωμα να εγκαταστήσει κινητή καντίνα. Εν τω μεταξύ, αξιοποιήθηκε ακίνητο και δημιουργήθηκε επιχείρηση σνακ μπαρ.  Πολιτικές κόντρες είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ενοικίου της πλαζ σε σημείο που η εγκατάσταση κινητής καντίνας κρίθηκε απαραίτητη για να μπορέσει ο εκμεταλλευτής της πλαζ να ανταποκριθεί .
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία προστριβών μεταξύ της πλαζ και του σνακ μπαρ με αποτέλεσμα καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου . Αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν το προχθεσινό δικαστήριο όπου στο εδώλιο βρέθηκε και η επιχειρηματίας που έκανε την καταγγελία αλλά αθωώθηκε.
Το αδίκημα ήταν ότι ο δήμος είχε παραχωρήσει έναντι τιμήματος δημόσιο χώρο στην επιχείρηση σνακ μπαρ μέρος του οποίου ανήκει στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου χωρίς όμως να της καταβάλει το αναλογούν τίμημα (των 300 ευρώ περίπου).
Το ερώτημά μας είναι. Αν σε αυτή την μικρή παράβαση επιβλήθηκαν αυτές οι ποινές, σε αυτά που ακολουθούν ( νερό, πέργκολες, ΝΟΑ, Αύρα, παράνομες εκμισθώσεις δημοτικών καταστημάτων, ΚΕΔΑ, Λιμενικό Ταμείο, άκουα λόκα) τι πρόκειται να γίνει

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΚΕΔΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας. Αυτό οφείλεται στην  βαριά κληρονομιά από χρέη προηγούμενων διοικήσεων που κληρονόμησε. Πράξεις και παραλήψεις του παρελθόντος την κατατρέχουν όπως για παράδειγμα η χθεσινή καταδίκη στο πρωτοδικείο Πειραιά όπου σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες επιβλήθηκε πρόστιμο 1500 ευρώ για πνευματικά δικαιώματα θεατρικού έργου ποσό το οποίο κατέβαλαν από κοινού οι κ Π Κουκούλης, Ν Πούντος και Σταμπουλής ως τότε δήμαρχος αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΚΕΔΑ.
Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι η δημιουργία κακού κλίματος μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με την πρώτη να ζητάει έλεγχο των πεπραγμένων της επιχείρησης.
Χαρακτηριστικό δείγμα του κλίματος είναι η καταγγελία της κ Καίτης Σαλπαία αντιπροέδρου της ΚΕΔΑ η οποία στο δημοτικό συμβούλιο της 31 Δεκεμβρίου 2014 έκανε την ακόλουθη δήλωση.
" Η ΚΕΔΑ είναι οικονομικά διαλυμένη επειδή υπάρχουν χρέη τα οποία δεν ξέρουμε και πρέπει να πληρώσει ο δήμος ή αυτοί που τα δημιούργησαν.
Από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχουν σκιές. Πρέπει λοιπόν να λάμψει η αλήθεια.
Υπάρχουν καταγγελίες ότι άλλος έκανε την δουλειά και άλλος πληρωνόταν. Έχουμε συμβάσεις με τους μουσικούς της φιλαρμονικής που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Έχουμε τιμολόγια του φεστιβάλ φιστικιού απλήρωτα και πληρωμένα τα οποία δεν ξέρουμε αν αντιστοιχούν σε πραγματικές δαπάνες ή που μπορεί να είναι υπερτιμολογημένα.
Έχουμε την μηνυτήρια αναφορά του κ Νίκου Οικονόμου για τα αθεώρητα εισιτήρια του φεστιβ΄'αλ θεάτρου.
Έχουμε την κλοπή των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΤΑΜ (δημοτικής επιχείρησης εκμετάλλευσης πλαζ Αγίας Μαρίνας Μεσαγρού)
  Αποτέλεσμα
  Έχουμε μια ΚΕΔΑ καταχρεωμένη από λάθη του παρελθόντος την οποία δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να την ελέγξουμε τιμολόγιο προς τιμολόγιο.
  Εγώ λοιπόν ζητάω να καλέσουμε τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που αναλογούν".  Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

  Η ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΩΝ

  18 μπάντες έχει η Κέρκυρα. Είχαμε την χαρά και την τιμή να απολαύσουμε την μπάντα της Κορακιάνας. Θυμηθήκαμε την δική μας μπάντα Μας άφησε χρόνους και πάνω από 100.000 ευρώ χρέη. Για να συντηρεί ένας δήμος μία μπάντα, θα πρέπει να στηρίζεται οικονομικά στα πόδια του και όχι στην ελεημοσύνη της κεντρικής διοίκησης. Οι δε πολίτες θα πρέπει να συνεισφέρουν ανάλογα. Δηλαδή η προσφορά τους θα πρέπει να είναι ανάλογη της "παροχής" και όχι αποτέλεσμα της "σιωπής".
  Ήρθε λοιπόν η μπάντα της Κορακιάνας από την Κέρκυρα και προς στιγμή η μελωδία της κάλυψε τις σιωπές στο νησί που το μόνο που έχει να επιδείξει είναι "μια τρύπα στο νερό".

  Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

  ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

  Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι επετειακές εκδηλώσεις για την έναρξη και λειτουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Είχαμε την χαρά και την τιμή να δεχθούμε και να απολαύσουμε την μπάντα και την φιλαρμονική της Κορακιάνας Κέρκυρας . Την Κερκυραϊκή αποστολή αποτελούσε 45μελή μπάντα, 30μελή χορωδία και 15μελές χορευτικό. Και όλα αυτά χάρη στην πρωτοβουλία του παπά Μανώλη και φυσικά προς τιμήν του ΙωάΝΝη Καποδίστρια (το όνομα με 2 μεγάλα ΝΝ για να τονίσουμε το μέγεθος της προσφοράς του στην θεμελίωση του Ελληνικού κράτους).
  Από την πλευρά μας , το μόνο που είχαμε να επιδείξουμε ήταν μια μακέτα του ορφανοτροφείου (πτυχιακή εργασία των Παναγιώτα Γεννίτσαρη και Ειρήνης Σαίτη) και φυσικά τα γκρεμισμένα καποδιστριακά κτίρια.
  Τελικά καταφέραμε να αναγνωριστεί η 26 Ιανουαρίου (μέρα άφιξης του Καποδίστρια στην Αίγινα) ως τοπική εορτή για να έρχονται οι επισκέπτες να βλέπουν ιδίοις όμασι την εγκατάλειψη στην οποία βρίσκεται η πρώτη πρωτεύουσα της νεωτέρας Ελλάδος και να θαυμάζουν το χάλι μας.
  Γιαυτό το κατάντημα ευθύνονται όλες οι δημοτικές αρχές ειδικότερα της τελευταίας τριακονταετίας γιατί το μόνο που κατάφεραν είναι " Μια τρύπα στο νερό".

  Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

  ΑΙΓΙΝΑ. ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Οι σημερινές εκδηλώσεις στο ΤΙΤΙΝΑ περιελάμβαναν την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας των Γεννίτσαρη Παναγιώτα και Σαίτη Ειρήνη με θέμα την "επανάχρηση του Καποδιστριακού ορφανοτροφείου". Ομιλία του Δημ Μεταλληνού με θέμα "οι Ελβετικές επιδράσεις στην εκπαιδευτική πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια και η προσαρμογή τους στην Ελληνική πραγματικότητα". Ομιλία του Γιώργου Σκλαβούνου με θέμα "ο Καποδίστριας ως ηγέτης στρατιωτικός και πολιτικός της εθνεγερσίας". Μουσική εκδήλωση από την σχολή παραδοσιακής μουσικής "ο άγιος Νεκτάριος" σε συνεργασία με την πολυφωνική χορωδία και συμμετοχή από το χορευτικό τμήμα του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου Αγ Ασωμάτων και Κοντού.

  Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

  Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

  Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε αναφέρει ότι ένας δημοτικός δρόμος της κοινότητας Πέρδικας είχε εξαφανιστεί. Σήμερα λάβαμε εξώδικη διαμαρτυρία από τον ιδιοκτήτη όμορου οικοπέδου και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να κατεβάσουμε τις δύο αναρτήσεις μας που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα..
  Αρχικά θέλουμε να τονίσουμε ότι πρόθεσή μας δεν ήταν να θίξουμε κανένα. Μας αφορά όμως η δημόσια περιουσία ιδιαίτερα όταν αυτή μπορεί να χαθεί με πράξεις και παραλήψεις αιρετών,
  Στην συγκεκριμένη περίπτωση από ότι μας έγινε γνωστό η Πολεοδομία Πειραιά αφού εξέτασε έγραφα που προσκομίσθηκαν, απεφάνθη ότι  δρόμος μεταξύ των δύο όμορων οικοπέδων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  Από την πλευρά μας, στηρίζαμε την ύπαρξη του δρόμου στο εικονιζόμενο έγγραφο, την εγκυρότητα του οποίου καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων (από ότι μας έγινε γνωστό), βεβαιώνει ο δήμαρχος που το υπέγραψε.
  Εκ παραδρομής νομίσαμε ότι η βεβαίωση γράφει ότι το όμορο οικόπεδο "συνορεύει γύρωθεν με δρόμους και πέραν αυτών με..." και ως εκ τούτου καταλάβαμε ότι το οικόπεδο συνορεύει μόνο με δρόμους.  Προφανώς κάναμε λάθος
  . Έστω και αργά καταλάβαμε ότι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε δημόσια έγραφα. Τελικά τα πτυχία τα μάστερ και τα διδακτορικά δεν αρκούν όταν χρειαστεί να διαβάσει κανείς μια απλή βεβαίωση που υπογράφει ένας δήμαρχος. Ευτυχώς που οι υπηρεσίες  διαθέτουν γνώση και εμπειρία και μπορούν να διαβάσουν  σωστά τα δημόσια έγραφα.
  Σε αυτή την αβλεψία μας στηρίξαμε την ύπαρξη του δρόμου
  Ως εκ τούτου οφείλουμε να ζητήσουμε ταπεινά συγνώμη από όλους όσους άθελά μας θίξαμε.
   

  Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

  67% ΜΝΗΜΟΝΙΟ 100% ΝΑΤΟ

  Μια βόλτα στην Ευρώπη μας έκανε να αναγνωρίσουμε το 67% του μνημονίου για αρχή.
  Φυσικά την είπαμε στον Σόιμπλε για τους Ναζί (Βαρουφάκης) , την είπαμε στην Γερμανίδα υπουργό άμυνας για τον ρόλο των Γερμανών στον πόλεμο (Καμένος) και μιλήσαμε στο τηλέφωνο και με τον Πούτιν (Τσίπρας).
  Σήμερα συμμετείχαμε και συν αποφασίσαμε στην συνάντηση υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ τα ακόλουθα.
  Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ στρατηγό Jens Stoltengerg " η (ληφθείσα ) απόφαση θα μας εξασφαλίσει την ύπαρξη των σωστών δυνάμεων στο σωστό μέρος τον σωστό χρόνο".
  Οι υπουργοί άμυνας των κρατών μελών επικύρωσαν το σχέδιο για την εξασφάλιση των ανατολικών και δυτικών συνόρων της συμμαχίας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι η δύναμη μεγάλης ετοιμότητας θα αποτελείται από μια ταξιαρχία 5.000 ανδρών οι οποίοι θα υποστηρίζονται από αέρα ,  θάλασσα και ειδικές δυνάμεις. Αυτή η αιχμή του δόρατος θα υποστηρίζεται από άλλες δύο ταξιαρχίες οι οποίες θα λειτουργούν ως δύναμη άμεσης ανάπτυξης σε περίπτωση μεγάλης κρίσης. Συνολικά οι Νατοϊκές δυνάμεις ετοιμότητας θα αποτελούνται από 30,000 άνδρες.
  Της συνάντησης  προηγήθηκε η ετήσια συζήτηση για την πολιτική πυρηνικής αποτροπής.
  Αυτά για όσους έχουν απορίες για το που είμαστε σε σχέση με την πολιτική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

  Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

  Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

  Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όπως διατυπώθηκε προεκλογικά και παρουσιάστηκε στο Λονδίνο αποτελείται από τα ακόλουθα
  1)Αναθεώρηση της δανειακής σύμβασης
  2)Μορατόριο για την εξυπηρέτηση του χρέους
  3)Αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με κούρεμα
  4)Ρήτρα ανάπτυξης
  5)Έκδοση ευρωομολόγων ή αγορά εθνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  6)Μερική εξαίρεση του ταμείου ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικού τραπεζικού τομέα από το   δημόσιο χρέος.
  Καλό είναι να ξέρουμε την αφετηρία από την οποία ξεκινήσαμε για να αποτιμήσουμε ποιο σωστά το τελικό αποτέλεσμα.

  ΟΜΠΑΜΑ Ο ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΔΝΤ

  Με μεγάλη ευχαρίστηση δεχθήκαμε την παρέμβαση του Ομπάμα. Η δήλωση στήριξης του ήταν λιτή και ουσιαστική το πλήρες κείμενο της οποίας παραθέτουμε.
  Ολόκληρη η δήλωση του Μπ. Ομπάμα έχει ως εξής:
  Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να ξεζουμίζεις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης, προκειμένου αυτές οι χώρες να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, να μειώσουν κάποια από τα ελλείμματά τους.

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η συλλογή φόρων στην Ελλάδα ήταν διάσημα τραγική.

  Νομίζω ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, έπρεπε να δρομολογήσουν μια σειρά από αλλαγές. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι αλλαγές αν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών έχει πέσει κατά 25%, αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε το πολιτικό σύστημα.

  Επομένως η ελπίδα μου είναι ότι η Ελλάδα θα μείνει στην ευρωζώνη, νομίζω ότι αυτό θα απαιτούσε συμβιβασμούς από όλες τις πλευρές. Όταν η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ενέσκηψε πριν από μερικά χρονιά, εμείς είχαμε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της.

  Νομίζω ότι αναγνωρίζει η Γερμανία και άλλοι ότι θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, από το να βρεθεί έξω από αυτή. Είναι μία κατάσταση που στις αγορές δεν αρέσει.

  Γενικώς όμως με απασχολεί η ανάπτυξη στην Ευρώπη, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική, οι διαρθρωτικές μεταρρύθμισες είναι απαραίτητες σε πολλές από αυτές τις χώρες, αλλά αυτό που μας διάταξε η αμερικανική εμπειρία, είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να μειώσεις τα ελλείμματα είναι να αποκαταστήσεις την δημοσιονομική σταθερότητα είναι να αναπτυχθείς και όταν έχεις μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση πρέπει να υπάρξει στρατηγική ανάπτυξης και όχι απλώς να γίνονται προσπάθειες πίεσης ενός πληθυσμού που δεινοπαθεί ολοένα και περισσότερο.
  Διαβάστε ΕΔΩ και την συνταγή που μας έδωσε το ΔΝΤ το 2010 να δείτε την δήλωση Ομπάμα με άλλα λόγια.
  Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. ή εγώ δεν καταλαβαίνω καλά ή κάτι άλλο συμβαίνει.

  Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

  Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  Το Ελληνικό κατεστημένο δοξάζει τα θύματά του αφού πρώτα τα θέσει εκτός μάχης. Η μαρτυρία των πράξεών του Καποδίστρια  μας διδάσκει ότι η ενασχόληση με τα κοινά πρέπει να είναι η ανιδιοτελής προσφορά και όχι η χρησιμοποίηση του αξιώματος για ίδιον όφελος. Αν οι πολιτικοί μας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είχαν ακολουθήσει το παράδειγμά του η χώρα σήμερα δεν θα χρωστούσε, η λέξη τρόικα δεν θα υπήρχε στο λεξιλόγιό μας και εμείς θα ήμασταν εθνικά υπερήφανοι. Η κατάσταση επιβάλει να ανακαλύψουμε ξανά τις αξίες και να χτίσουμε νέα πρότυπα αξιών και πολιτικής συμπεριφοράς απορρίπτοντας την φτηνή κουλτούρα του ζεϊμπέκικου της ταπείνωσης και της ψευτομαγκιάς
  Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για την τρέχουσα κατάσταση ΕΔΩ

  Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

  Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ


  4ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5 ΧΙΛ
  ΑΝΔΡΕΣ
  1) Δρόσος Κώστας              16,45,49
  2) Γιαννούλης Γιώργος        17,18,74
  3) Νικολάου Κων/νος          17,30,11
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  1) Βλαχάκη Παναγιώτα        18,59,60
  2) Θεοδωράκη Φαίη             23,47,00
  3) Τζίμα Βασιλική                24,10,14
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10 ΧΙΛ
  ΑΝΔΡΕΣ
  1)Κάππιας Χρήστος               30,14,38
  2) Μένης Γιώργος                  31,03,11
  3) Μπουντάλης Χρήστος       31,58,24
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  1) Ρεμπούλη Ουρανία            35,27,64
  2)Παπακωνσταντίνου Αγγ      40,12,35
  3) Έβερτ Σταυριανή                43,30,79