Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

Με σύνθημα "για του Χριστού την πίστη την αγία και την ελευθερία" 361 Αιγινήτες (το 20% του ανδρικού πληθυσμού της εποχής) ρίχτηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 συμμετέχοντας σε όλες τις μάχες στην Πελοπόννησο και στην στερεά Ελλάδα. Οι Αιγινήτες συμμετείχαν και στις θαλάσσιες επιχειρήσεις κυρίως υποστηρικτικά λόγω του μικρού μεγέθους των πλοίων τους. Από νωρίς είχαν μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία και με το σπαθί τους κέρδισαν την εγκατάσταση  της Πρώτης Πρωτεύουσας της Νεωτέρας Ελλάδος στην Αίγινα. Η Αίγινα πρόσφερε ασφάλεια σε μιά εποχή έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των διψασμένων για εξουσία ελλήνων.
Εκ των 361 αγωνιστών, (23 μπουλουξήδες, 4 σημαιοφόροι, 5 αξιωματικοί, 2 υπαξιωματικοί Α τάξης, 16 υπαξιωματικοί Β τάξης, 4 άνω τάξης και 307 άνευ βαθμού), αριστεία έλαβαν οι 60 (6 ασημένια, 13 χάλκινα, 41 σιδερένια).
Εξαιρετική η χθεσινή εκδήλωση του Συλλόγουυ Γυναικών Αίγινας από την οποία πήραμε και τα άνω στοιχεία.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Η ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στις 27-2-2015 υπογράφηκε η τρίτη τροπολογία της μνημονιακής σύμβασης που αφορούσε την παράταση του μνημονίου μέχρι 30-6-2015 από τους Klaus Regling, christophe Frankel, Γιάνη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα, Αναστασία Σακελαρίου και Γιώργο Κούτση.
Η αρχική σύμβαση υπογράφηκε στις 15-3-2012, τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 13-12-2012.
Η τελευταία τρίτη τροποποίηση που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνηση έλαβε υπόψη τα σημειώματα για τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση των 17-4-2012, 13-12-2012, και 23-5-2013.
Οι υπογραφές έπεσαν, το μάθημα δεν μπορούμε ακόμα να περάσουμε.

ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Η ΑΙΓΙΝΑ?

Η δικαιοσύνη βάση τέλος στις αυθαιρεσίες των δήμων. Αυτό προκείπτει από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δεν θα παραχωρηθούν οι παραλίες στους δήμους με το σκεπτικό ότι "Ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών"
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ
Ασπίδα προστασίας κατά της μαζικής παραχώρησης του αιγιαλού, ευαίσθητου στοιχείου του οικοσυστήματος, για εκμετάλλευση στους ΟΤΑ, υψώνει το Ε' Τμήμα του ΣτΕ. Με απόφασή του (αριθμός 646/2015), η οποία δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα ακριβώς, κρίνει παράνομη και ακυρώνει τη με αριθ. 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α' βαθμού.
Την αίτηση ακύρωσης είχε υποβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών το 2009 και το δικαστήριο δέχτηκε τη συνέχιση της δίκης, καθώς η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είχε αντικατασταθεί με όμοιες το 2013 και 2014.
Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο καθιστά σαφές ότι στα κοινόχρηστα πράγματα περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία, τα οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους. Σε συνδυασμό δε με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 για την προστασία του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης στους ΟΤΑ επιτρέπεται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό τους ως κοινόχρηστων μόνο κατά περίπτωση και μεμονωμένα και αφού προηγηθεί λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης.

Και το υπουργείο Περιβάλλοντος

Το δικαστήριο κρίνει πως η ΚΥΑ είναι παράνομη σε δύο σημεία:
Το πρώτο αφορά "τη συλλήβδην παραχώρηση με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001". Παράλληλα, λόγω της μεγάλης σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, κατά τον παραπάνω νόμο η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον υπουργό Περιβάλλοντος, από κοινού με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.
Το δεύτερο συνδέεται με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης από τους ΟΤΑ σε τρίτους. Όπως τεκμηριώνεται στην απόφαση, "η έγκριση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησιούχων χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία τους, δεδομένου άλλωστε πως δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών μεταβιβάσεων που θα χωρίσουν μελλοντικά. Τούτο διότι αφενός έτσι απεμπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των πράξεων των ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια οικοσυστήματα.
Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους ΟΤΑ α' βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2971/2001". Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του τμήματος με δικάσιμο την 3η Ιουνίου 2015.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COSCO

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τριετή έρευνα βάζει φρένο στην προνομιακή μεταχείριση της κινεζικής COSCO PACIFIC η οποία εκμεταλλεύεται το λιμάνι του Πειραιά. Η καταγγελία έγινε το 2012 από την νομαρχία Πειραιά και την ένωση εργαζομένων του ΟΛΠ. ΄Οπως προκύπτει από την έρευνα, της ΕΕ τα κέρδη από την εκμετάλλευση του λιμανιού για το 2014 ανέρχονται σε 36,5 εκ ευρώ αυξημένα κατά 25,7% σε σχέση με το 2013. Η ΕΕ έκρινε ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων με αποτέλεσμα την προνομιακή μεταχείριση της COSCO σε σχέση με τον ανταγωνισμό και καλεί την εταιρεία να επιστρέψει στις ελληνικές αρχές τις επιδοτήσεις τις οποίες έλαβε (τα ποσά δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα). Επιπλέον η Ελληνική κυβέρνηση καλείται να διακόψει την προνομιακή μεταχείριση προς την εταιρεία η οποία περιελάμβανε φοροαπαλλαγές και προνομιακή λογιστική μεταχείριση .                                                                                                                                   


Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Ο εικονιζόμενος "φιλέλλην" οικονομικός μετανάστης είχε συλληφθεί από την δημοτική αστυνομία για παράνομο εμπόριο , τα εμπορεύματά του κατασχέθηκαν και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Δύο τέως δήμαρχοι Αίγινας καταδικάστηκαν σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ενός έτους, ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 500 ευρώ έκαστος επειδή ο δήμος Αίγινας εισέπραξε και δεν κατέβαλε στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου 350 ευρώ.
Ο πρώην υπουργός οικονομικών για την διαγραφή συγγενικών ονομάτων από την λίστα Λαγκάρντ καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με αναστολή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η δικαιοσύνη είναι τυφλή

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Providence Patriot» που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821,

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Providence Patriot» που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821, φιλοξενούσε ένα άρθρο έκπληξη για την ελληνική επανάσταση. Το όνομα του συγγραφέα δεν αναφερόταν, αλλά πηγή του άρθρου ήταν η εφημερίδα «Charleston Courier». Ο αρθρογράφος έγραφε με έντονο λυρισμό για τον δίκαιο αγώνα των επαναστατημένων κατά του «τουρκικού δεσποτισμού».
«Ο ελληνικός πόλεμος έχει όλους τους καρπούς της εξέλιξης και της ωριμότητας. Δεν είναι σαν το αδύναμο μίσχο της νεαπολιτάνικης ελευθερίας, που δεν έχει ούτε ρίζες ούτε δύναμη, ούτε καν την ελάχιστη ελπίδα για άνθος ή καρπό. Είναι ριζωμένος βαθιά στα αιματοβαμμένα έγκατα του τούρκικου δεσποτισμού».
Ο αμερικανός αρθρογράφος συνδέει τον ξεσηκωμό του λαού με τις ιστορικές ρίζες του που προέρχονται απευθείας από την αρχαία ελλάδα : «Ξεκινά απ' το χώμα μία καλλιέργεια πολέμου, όπως αυτή του Κάδμου, ενώ οι δάφνες της Ίδας και του Ολύμπου λυγίζουν το πανύψηλο κορμί τους, για να τιμήσουν τους σωτήρες της αρχαίας ελευθερίας».
Ο συντάκτης του φλογερού κειμένου επισημαίνει την χριστιανική ταυτότητα των εξεγερμένων ως ένα στοιχείο που επηρεάζει την Ευρώπη των ισχυρών.
«Η θρησκεία χωρίζει τους αντιπάλους και ξεπερνά τη δύναμη της επανένωσης. Ο Τούρκος, τυφλωμένος από την οργή του, ενισχύει τη φλόγα που μέλλει να τον κατασπαράξει. Και με τις θηριωδίες του εναντίον της χριστιανικής εκκλησίας, αυξάνει την όρεξη της Αυστρίας και του Τσάρου».
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στην «νεαπολιτάνικη ελευθερία», δηλαδή την αποτυχημένη επανάσταση του 1820 στην Ιταλία. Οι Ναπολιτάνοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Βασιλιά, αλλά η επανάσταση καταπνίγηκε από τις δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας, που αποτελούνταν από την αυτοκρατορία της Αυστρίας, της Ρωσίας και το Βασίλειο της Πρωσίας.
Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν από τη δημοσίευση του άρθρου, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τριπολιτσά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Ήταν η πιο σημαντική στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων.
Οι Αμερικάνοι φιλέλληνες
Οι Αμερικάνοι αντιμετώπιζαν με μεγάλη συμπάθεια οποιοδήποτε έθνος προσπαθούσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Άλλωστε δεν είχαν περάσει ούτε 50 χρόνια απ' τη δική τους επιτυχημένη επανάσταση, του 1776. Τα νέα της ελληνικής επανάστασης έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από τον αμερικάνικο λαό, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πόλεμο ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα έφερνε μαζί της τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που γοήτευε τους ξένους και ιδιαίτερα τις ανώτερες τάξεις. Οι Έλληνες είχαν αντιληφθεί τη συμπάθεια των Αμερικανών και δεν την άφησαν ανεκμετάλλευτη.
Στις 25 Μαρτίου του 1821, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης έστειλε επιστολή στον Γραμματέα της Κυβέρνησης και μετέπειτα Πρόεδρο, Τζον Κουίνσι Άνταμς, με την οποία ζητούσε τη βοήθεια της Αμερικής: «Οι αρετές σας, Αμερικάνοι, είναι πολύ κοντά στις δικές μας, αν και μας χωρίζει μεγάλη θάλασσα. Σας νιώθουμε πιο κοντά από τις γειτονικές μας χώρες και σας θεωρούμε φίλους, συμπατριώτες και αδελφούς, γιατί είστε δίκαιοι, φιλάνθρωποι και γενναίοι.Μην αρνηθείτε να μας βοηθήσετε!»
Ο Μαυρομιχάλης δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας που επικοινώνησε με Αμερικανούς. Ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε με τον Τόμας Τζέφερσον από την εποχή που ο τελευταίος ήταν πρέσβης στη Γαλλία, το 1785. Επιστολή του Κοραή από τον Ιούλιο του 1823, έγραφε: «Βοηθήστε μας, τυχεροί Αμερικάνοι. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία να αυξήσετε τη δική σας καλοτυχία».
Το πολιτικό παρασκήνιο. Ο φόβος της Ρωσίας
Η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε διχαστεί, καθώς εκτός από τους υποστηρικτές της ελληνικής επανάστασης, υπήρχαν και εκείνοι που δεν ήθελαν να αναμιχθούν στην Ευρώπη. Θεωρούσαν ότι πρώτα έπρεπε να βοηθήσουν οι κοντινότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες μάλιστα δεν φαίνονταν πολύ πρόθυμες. Οι Αμερικάνοι φοβόντουσαν τη Ρωσία, γιατί πίστευαν ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να προσαρτήσει την Ελλάδα, αφού τη βοηθούσε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήθελαν να θυσιάσουν χρήμα και ανθρώπινες ζωές για να ενισχύσουν την αντίπαλη δύναμη.
Ο Τζον Κουίνσι Άνταμς, που δέχτηκε την επιστολή του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ήταν και ο άνθρωπος που σταμάτησε κάθε προσπάθεια της αμερικάνικης κυβέρνησης να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις με την Τουρκία και θεωρούσε ότι η υποστήριξη του ελληνικού αγώνα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον της Τουρκίας.