Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Το κόστος της Ελληνικής κρίσης χρέους έχει αποτελέσει θέμα έντονων συζητήσεων εντός και εκτός συνόρων.
Ποιο θα ήταν λοιπόν το κόστος ενός Grexit για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Σύμφωνα με το Bruegel (think tank του Βελγίου) ο κάθε Ευρωπαίος θα πληρώσει κατά μέσο όρο 600 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται κατά μέσο όρο ανάλογα με τον πληθυσμό και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Για παράδειγμα η αναλογία για κάθε Ιρλανδό είναι 75 ευρώ ενώ για κάθε Λουξεμβουργιανό 1000 ευρώ.
Όσον αφορά το ελληνικό χρέος, το κόστος είναι μηδενικό. Αυτό γιατί τα χρήματα που έχουν δανείσει οι Ευρωπαίοι εταίροι στην Ελλάδα τα έχουν δανειστεί από τις αγορές και στην συνέχεια τα έχουν δανείσει σε εμάς.
Από αυτή την αγαθοεργία έχουν κερδίσει διότι το επιτόκιο που μας χρεώνουν είναι υψηλότερο από αυτό με το οποίο δανείζονται από τις αγορές.
Συμπέρασμα. Η χρεοκοπία μας δεν συμφέρει κανένα

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς επιτήρησης και ελέγχου των ΟΤΑ μέσω του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» καθώς και οριζόντιες περικοπές από τους ΚΑΠ για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού Εξυγίανσης των ΟΤΑ
αλλά και ρυθμίσεις για τη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων  προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που έχει ψηφιστεί   στη Βουλή και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» .
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν αποσκοπούν στην άμεση αντιμετώπιση και «την αποκατάσταση διαπιστωθεισών δημοσιονομικών δυσλειτουργιών» στους ΟΤΑ. Μετά δύο έτη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ φάνηκε η ανάγκη, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, αλλαγής της μεθόδου αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ και υπαγωγής τους σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Στην ουσία όμως πρόκειται για πλήρη απώλεια της αυτοτέλειας του ΟΤΑ και υπαγωγή του σε σκληρή επιτήρηση, εφόσον διαπιστωθούν δημοσιονομικές αποκλείσεις στον προϋπολογισμό του.
Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες ρυθμίσεις  αν το Παρατηρητήριο, μετά από αξιολόγηση και παρακολούθηση εφαρμογής από τον ΟΤΑ των προτεινόμενων μέτρων, διαπιστώσει εξακολουθητική αδυναμία ισοσκέλησης  του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Οι όροι υποχρεωτικής ένταξης σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και επιτήρησης
Με την ένταξή του  στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ο ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να καταθέσει στο Παρατηρητήριο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης, το οποίο θα πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, και  το οποίο θα πρέπει να περιγράφει συγκεκριμένα  την ακριβή εφαρμογή των κάτωθι παρεμβάσεων:
  • μέτρα είσπραξης των χρωστούμενων προς τους ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
  • αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
  • εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού – κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης,
  • πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
  • αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
  • αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις) και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (από 0,5% μέχρι και 2%).
  • διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (κρατική επιχορήγηση) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
  • Καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών οργάνων και μονομελών οργάνων του ΟΤΑ που αποστέλλονται υποχρεωτικά για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία αρχή.
  • Πρόσβαση στο Λογαριασμό των ΟΤΑ
  • ο υπό εξυγίανση ΟΤΑ μπορεί να ζητήσει δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού.
Επίσης ο ΟΤΑ που τίθεται σε πρόγραμμα εξυγίανσης, χάνει το δικαίωμα να καταρτίσει προϋπολογισμό, καθώς με την νέα ρύθμιση  η δυνατότητα αυτή παραχωρείται  στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ. Δηλαδή το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ θα καταρτίσει και θα επικυρώσει μη ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του υπό εξυγίανση ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να ενταχθεί ένας ΟΤΑ κατόπιν σχετικής αίτησής του

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Δύσκολοι καιροί για δημάρχους ειδικά όταν οι προϋπολογισμοί δεν είναι ισολογισμένοι. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός  δεν εγκριθεί, ο δήμος μπαίνει σε επιτήρηση. Με τα σημερινά δεδομένα του δήμου, και σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν στην σημερινή οικονομική επιτροπή, τα πράγματα δεν είναι καλά. Υπάρχει "έλλειμμα" 1.000.000 ευρώ το οποίο οφείλεται στην χαμηλή εισπραξιμότητα του δήμου (22%) η οποία αντανακλά την γενικότερη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα.
Φυσικά το πρόβλημα βρίσκεται στην "τρύπα του νερού". Αγοράζουμε νερό προς 3,25 ευρώ , με την απώλεια δικτύου μας κοστίζει 5 ευρώ, το πουλάμε 1,80 ευρώ , και από αυτά που είναι να εισπράξουμε εισπράττουμε το 22%,
Με αυτά τα δεδομένα η χρεωκοπία του δήμου είναι βέβαιη. Το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι η γενναιοδωρία της κυβέρνησης που επιδοτεί την μεταφορά νερού "ως εστί και βρίσκεται".

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ. Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΣ

Η αποκατάσταση την μητρόπολης που ήταν και το πρώτο βουλευτήριο της νεωτέρας Ελλάδος προχωράνε με τις 130,000 ευρώ που ενέκρινε η περιφέρεια. Τα 10,000 ευρώ που έστειλε η βουλή των Ελλήνων τελικά κατασχέθηκαν από τον λογαριασμό του δήμου για χρέη ύδρευσης.
Η "τρύπα στο νερό" καταβροχθίζει όχι μόνο την καθημερινότητα του νησιού αλλά και κάθε προοπτική ανάπτυξης. 

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Η Αίγινα έχει την τιμή και την χαρά να είναι ο επιλεγμένος τόπος του πρωθυπουργού και μεγάλο μέρος της νέας κυβέρνησης. Το νησί μας εκτός από την εύκολη πρόσβαση και την φυσική του ομορφιά, διατηρεί την αίγλη της πρώτης πρωτεύουσας την νεωτέρας Ελλάδος χάρη στα καταρρέοντα καποδιστριακά κτίρια.
Για τα μεγάλα προβλήματα του νησιού (τα οποία γνωρίζουν καλά τα μέλη της νέας κυβέρνησης) δεν έχουμε την απαίτηση να κάνουν κάτι άμεσα.
Δεν θα ήταν όμως κομψό τα ΜΜΕ όπως ασχολήθηκαν με τα κούλουμα του πρωθυπουργού ΕΔΩ να κάνουν αφιέρωμα τα προσεχές καλοκαίρι με το νησί σκουπιδότοπο χωρίς νερό που έχει σαν δεύτερο σπίτι της η νέα κυβέρνηση.
Μικρές παρεμβάσεις λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα. Αυτή την στιγμή ο προϋπολογισμός του δήμου έχει σκαλώσει και δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές. υδρομεταφορέας ήδη έστειλε επιστολή "φιλικού περιεχομένου) στον δήμο εκφράζοντας την αδυναμία του να ανταποκριθεί λόγω συσσωρευμένων οφειλών.
Επιπλέον δεν νοείται πρώτη πρωτεύουσα χωρίς επαρκή στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Για παράδειγμα η απομάκρυνση της εφορίας μας άφησε ένα γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών με ελάχιστη στελέχωση. Η ενίσχυσή του με περισσότερους υπαλλήλους και περισσότερες αρμοδιότητες θα μας γλύτωσε από μεγάλη ταλαιπωρία "χωρίς επιβάρυνση στον προϋπολογισμό",

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Η ΤΡΟΙΚΑ ΠΕΘΑΝΕ. ΖΗΤΩ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Με σύνθημα "λιτός βίος" και παρασύνθημα την παρέμβαση Ομπάμα, ξεκινήσαμε.
Θυσιάσαμε την "αριστερά Ιφιγένεια" και κερδίσαμε μεταφορά της εξεταστέας ύλης για 4 μήνες .
Την κόκκινη γραμμή την είδαμε "στον σηκωμένο γιακά του Βαρουφάκη".
Συμπέρασμα.
Πίσω από τις λέξεις ΔΕΝ κρύβεται ο Αλέξης.
Περισσότερα  για το τι λένε οι ξένοι ΕΔΩ     ΕΔΩ    ΕΔΩ    
και για τις εσωκοματικές αντιδράσεις ΕΔΩ

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Το πιάνο που υπήρχε στο δημοτικό θέατρο αναζήτησε στο δημοτικό συμβούλιο της 12 Φεβρουαρίου 2015 ο δημοτικός σύμβουλος κ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και επειδή κανείς δεν είχε απάντηση, ρώτησα και έμαθα.
Το συγκεκριμένο πιάνο ήταν της δημοτικής χορωδίας. Είχε αγοραστεί καινούργιο έναντι ποσού 800,000 δραχμών επί δημαρχίας Γκότση από την μαέστρο της χορωδίας κ Βάνα Χαλκίδη και τον πιανίστα Κούλη Συκιώτη. Μέχρι την εξαφάνισή του χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις της χορωδίας. Στο δημοτικό θέατρο βρέθηκε επί δημαρχίας Μούρτζη επειδή στον συγκεκριμένο χώρο γινόντουσαν οι περισσότερες εκδηλώσεις της χορωδίας,
Ο Μούρτζης έχασε τις εκλογές και η επόμενη δημοτική αρχή Κουκούλη αποφάσισε να διαγράψει το μέχρι τότε πολιτιστικό παρελθόν του νησιού. Αυτό δε το έκανε πανηγυρικά με εκείνη την αλησμόνητη επιστολή της Tιτίνας Κανελά και  του Γιώργου Μπόγρη οι οποίοι χωρίς σκέψη απαξίωσαν όλους όσους είχαν προσφέρει το οτιδήποτε μέχρι τότε. Όλα θα ξεκινούσαν από την αρχή. Το παρελθόν έπρεπε να διαγραφεί.
Στην νέα τάξη πραγμάτων δεν χωρούσε τίποτα από το παρελθόν. Η νέα διοίκηση του δημοτικού θεάτρου είχε μεγαλεπήβολα σχέδια για το κτίριο,  Στα πλαίσια μιας νυχτοδίας που δεν έγινε ποτέ, αλλά κληροδότησε στον δήμο μια αγωγή 45.000 ευρώ για υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν,  το δημοτικό θέατρο ξηλώθηκε και πιάνο, σκηνικά, έπιπλα και μπάζα βρέθηκαν στον δρόμο. Εκεί το είδε τελευταία φορά μέλος της χορωδίας.
Προφανώς, κάποιος το είδε πεταμένο και μόνο και το υιοθέτησε.