Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

Με σύνθημα "για του Χριστού την πίστη την αγία και την ελευθερία" 361 Αιγινήτες (το 20% του ανδρικού πληθυσμού της εποχής) ρίχτηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 συμμετέχοντας σε όλες τις μάχες στην Πελοπόννησο και στην στερεά Ελλάδα. Οι Αιγινήτες συμμετείχαν και στις θαλάσσιες επιχειρήσεις κυρίως υποστηρικτικά λόγω του μικρού μεγέθους των πλοίων τους. Από νωρίς είχαν μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία και με το σπαθί τους κέρδισαν την εγκατάσταση  της Πρώτης Πρωτεύουσας της Νεωτέρας Ελλάδος στην Αίγινα. Η Αίγινα πρόσφερε ασφάλεια σε μιά εποχή έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των διψασμένων για εξουσία ελλήνων.
Εκ των 361 αγωνιστών, (23 μπουλουξήδες, 4 σημαιοφόροι, 5 αξιωματικοί, 2 υπαξιωματικοί Α τάξης, 16 υπαξιωματικοί Β τάξης, 4 άνω τάξης και 307 άνευ βαθμού), αριστεία έλαβαν οι 60 (6 ασημένια, 13 χάλκινα, 41 σιδερένια).
Εξαιρετική η χθεσινή εκδήλωση του Συλλόγουυ Γυναικών Αίγινας από την οποία πήραμε και τα άνω στοιχεία.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Η ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στις 27-2-2015 υπογράφηκε η τρίτη τροπολογία της μνημονιακής σύμβασης που αφορούσε την παράταση του μνημονίου μέχρι 30-6-2015 από τους Klaus Regling, christophe Frankel, Γιάνη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα, Αναστασία Σακελαρίου και Γιώργο Κούτση.
Η αρχική σύμβαση υπογράφηκε στις 15-3-2012, τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 13-12-2012.
Η τελευταία τρίτη τροποποίηση που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνηση έλαβε υπόψη τα σημειώματα για τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση των 17-4-2012, 13-12-2012, και 23-5-2013.
Οι υπογραφές έπεσαν, το μάθημα δεν μπορούμε ακόμα να περάσουμε.

ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Η ΑΙΓΙΝΑ?

Η δικαιοσύνη βάση τέλος στις αυθαιρεσίες των δήμων. Αυτό προκείπτει από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία δεν θα παραχωρηθούν οι παραλίες στους δήμους με το σκεπτικό ότι "Ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών"
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ
Ασπίδα προστασίας κατά της μαζικής παραχώρησης του αιγιαλού, ευαίσθητου στοιχείου του οικοσυστήματος, για εκμετάλλευση στους ΟΤΑ, υψώνει το Ε' Τμήμα του ΣτΕ. Με απόφασή του (αριθμός 646/2015), η οποία δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα ακριβώς, κρίνει παράνομη και ακυρώνει τη με αριθ. 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α' βαθμού.
Την αίτηση ακύρωσης είχε υποβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών το 2009 και το δικαστήριο δέχτηκε τη συνέχιση της δίκης, καθώς η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είχε αντικατασταθεί με όμοιες το 2013 και 2014.
Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο καθιστά σαφές ότι στα κοινόχρηστα πράγματα περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και η παραλία, τα οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους. Σε συνδυασμό δε με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 για την προστασία του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης στους ΟΤΑ επιτρέπεται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό τους ως κοινόχρηστων μόνο κατά περίπτωση και μεμονωμένα και αφού προηγηθεί λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης.

Και το υπουργείο Περιβάλλοντος

Το δικαστήριο κρίνει πως η ΚΥΑ είναι παράνομη σε δύο σημεία:
Το πρώτο αφορά "τη συλλήβδην παραχώρηση με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που βρίσκεται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001". Παράλληλα, λόγω της μεγάλης σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, κατά τον παραπάνω νόμο η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον υπουργό Περιβάλλοντος, από κοινού με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.
Το δεύτερο συνδέεται με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης από τους ΟΤΑ σε τρίτους. Όπως τεκμηριώνεται στην απόφαση, "η έγκριση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησιούχων χορηγείται κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία τους, δεδομένου άλλωστε πως δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών μεταβιβάσεων που θα χωρίσουν μελλοντικά. Τούτο διότι αφενός έτσι απεμπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των πράξεων των ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια οικοσυστήματα.
Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους ΟΤΑ α' βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2971/2001". Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του τμήματος με δικάσιμο την 3η Ιουνίου 2015.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COSCO

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τριετή έρευνα βάζει φρένο στην προνομιακή μεταχείριση της κινεζικής COSCO PACIFIC η οποία εκμεταλλεύεται το λιμάνι του Πειραιά. Η καταγγελία έγινε το 2012 από την νομαρχία Πειραιά και την ένωση εργαζομένων του ΟΛΠ. ΄Οπως προκύπτει από την έρευνα, της ΕΕ τα κέρδη από την εκμετάλλευση του λιμανιού για το 2014 ανέρχονται σε 36,5 εκ ευρώ αυξημένα κατά 25,7% σε σχέση με το 2013. Η ΕΕ έκρινε ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων με αποτέλεσμα την προνομιακή μεταχείριση της COSCO σε σχέση με τον ανταγωνισμό και καλεί την εταιρεία να επιστρέψει στις ελληνικές αρχές τις επιδοτήσεις τις οποίες έλαβε (τα ποσά δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα). Επιπλέον η Ελληνική κυβέρνηση καλείται να διακόψει την προνομιακή μεταχείριση προς την εταιρεία η οποία περιελάμβανε φοροαπαλλαγές και προνομιακή λογιστική μεταχείριση .                                                                                                                                   


Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Ο εικονιζόμενος "φιλέλλην" οικονομικός μετανάστης είχε συλληφθεί από την δημοτική αστυνομία για παράνομο εμπόριο , τα εμπορεύματά του κατασχέθηκαν και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Δύο τέως δήμαρχοι Αίγινας καταδικάστηκαν σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ενός έτους, ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 500 ευρώ έκαστος επειδή ο δήμος Αίγινας εισέπραξε και δεν κατέβαλε στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου 350 ευρώ.
Ο πρώην υπουργός οικονομικών για την διαγραφή συγγενικών ονομάτων από την λίστα Λαγκάρντ καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με αναστολή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η δικαιοσύνη είναι τυφλή

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Providence Patriot» που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821,

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Providence Patriot» που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου του 1821, φιλοξενούσε ένα άρθρο έκπληξη για την ελληνική επανάσταση. Το όνομα του συγγραφέα δεν αναφερόταν, αλλά πηγή του άρθρου ήταν η εφημερίδα «Charleston Courier». Ο αρθρογράφος έγραφε με έντονο λυρισμό για τον δίκαιο αγώνα των επαναστατημένων κατά του «τουρκικού δεσποτισμού».
«Ο ελληνικός πόλεμος έχει όλους τους καρπούς της εξέλιξης και της ωριμότητας. Δεν είναι σαν το αδύναμο μίσχο της νεαπολιτάνικης ελευθερίας, που δεν έχει ούτε ρίζες ούτε δύναμη, ούτε καν την ελάχιστη ελπίδα για άνθος ή καρπό. Είναι ριζωμένος βαθιά στα αιματοβαμμένα έγκατα του τούρκικου δεσποτισμού».
Ο αμερικανός αρθρογράφος συνδέει τον ξεσηκωμό του λαού με τις ιστορικές ρίζες του που προέρχονται απευθείας από την αρχαία ελλάδα : «Ξεκινά απ' το χώμα μία καλλιέργεια πολέμου, όπως αυτή του Κάδμου, ενώ οι δάφνες της Ίδας και του Ολύμπου λυγίζουν το πανύψηλο κορμί τους, για να τιμήσουν τους σωτήρες της αρχαίας ελευθερίας».
Ο συντάκτης του φλογερού κειμένου επισημαίνει την χριστιανική ταυτότητα των εξεγερμένων ως ένα στοιχείο που επηρεάζει την Ευρώπη των ισχυρών.
«Η θρησκεία χωρίζει τους αντιπάλους και ξεπερνά τη δύναμη της επανένωσης. Ο Τούρκος, τυφλωμένος από την οργή του, ενισχύει τη φλόγα που μέλλει να τον κατασπαράξει. Και με τις θηριωδίες του εναντίον της χριστιανικής εκκλησίας, αυξάνει την όρεξη της Αυστρίας και του Τσάρου».
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στην «νεαπολιτάνικη ελευθερία», δηλαδή την αποτυχημένη επανάσταση του 1820 στην Ιταλία. Οι Ναπολιτάνοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Βασιλιά, αλλά η επανάσταση καταπνίγηκε από τις δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας, που αποτελούνταν από την αυτοκρατορία της Αυστρίας, της Ρωσίας και το Βασίλειο της Πρωσίας.
Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν από τη δημοσίευση του άρθρου, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τριπολιτσά στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Ήταν η πιο σημαντική στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων.
Οι Αμερικάνοι φιλέλληνες
Οι Αμερικάνοι αντιμετώπιζαν με μεγάλη συμπάθεια οποιοδήποτε έθνος προσπαθούσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Άλλωστε δεν είχαν περάσει ούτε 50 χρόνια απ' τη δική τους επιτυχημένη επανάσταση, του 1776. Τα νέα της ελληνικής επανάστασης έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από τον αμερικάνικο λαό, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πόλεμο ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα έφερνε μαζί της τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που γοήτευε τους ξένους και ιδιαίτερα τις ανώτερες τάξεις. Οι Έλληνες είχαν αντιληφθεί τη συμπάθεια των Αμερικανών και δεν την άφησαν ανεκμετάλλευτη.
Στις 25 Μαρτίου του 1821, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης έστειλε επιστολή στον Γραμματέα της Κυβέρνησης και μετέπειτα Πρόεδρο, Τζον Κουίνσι Άνταμς, με την οποία ζητούσε τη βοήθεια της Αμερικής: «Οι αρετές σας, Αμερικάνοι, είναι πολύ κοντά στις δικές μας, αν και μας χωρίζει μεγάλη θάλασσα. Σας νιώθουμε πιο κοντά από τις γειτονικές μας χώρες και σας θεωρούμε φίλους, συμπατριώτες και αδελφούς, γιατί είστε δίκαιοι, φιλάνθρωποι και γενναίοι.Μην αρνηθείτε να μας βοηθήσετε!»
Ο Μαυρομιχάλης δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας που επικοινώνησε με Αμερικανούς. Ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε με τον Τόμας Τζέφερσον από την εποχή που ο τελευταίος ήταν πρέσβης στη Γαλλία, το 1785. Επιστολή του Κοραή από τον Ιούλιο του 1823, έγραφε: «Βοηθήστε μας, τυχεροί Αμερικάνοι. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία να αυξήσετε τη δική σας καλοτυχία».
Το πολιτικό παρασκήνιο. Ο φόβος της Ρωσίας
Η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε διχαστεί, καθώς εκτός από τους υποστηρικτές της ελληνικής επανάστασης, υπήρχαν και εκείνοι που δεν ήθελαν να αναμιχθούν στην Ευρώπη. Θεωρούσαν ότι πρώτα έπρεπε να βοηθήσουν οι κοντινότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες μάλιστα δεν φαίνονταν πολύ πρόθυμες. Οι Αμερικάνοι φοβόντουσαν τη Ρωσία, γιατί πίστευαν ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να προσαρτήσει την Ελλάδα, αφού τη βοηθούσε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήθελαν να θυσιάσουν χρήμα και ανθρώπινες ζωές για να ενισχύσουν την αντίπαλη δύναμη.
Ο Τζον Κουίνσι Άνταμς, που δέχτηκε την επιστολή του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ήταν και ο άνθρωπος που σταμάτησε κάθε προσπάθεια της αμερικάνικης κυβέρνησης να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις με την Τουρκία και θεωρούσε ότι η υποστήριξη του ελληνικού αγώνα ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον της Τουρκίας.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Η ΤΕΧΝΗ
Delacroix, Mounted Greek Warrior
Πολλοί διάσημοι εκφραστές του κινήματος του Ρομαντισμού, όπως ο Delacroix, ο Gericault, ο Horace Vernet, o Ary Scheffer, και o David d' Angers είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι έβλεπαν τον αγώνα των Ελλήνων ως μια μάχη ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις του συντηρητισμού και του φιλελευθερισμού. Δεν απεικόνιζαν απλώς τα συγκεκριμένα επεισόδια του πολέμου, όπως την σφαγή στη Χίο ή την πτώση του Μεσολογγίου. Αλλά οι εικόνες από τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αντανακλούσαν στην ουσία τα συνθήματα και τα επιχειρήματα της Γαλλικής φιλελεύθερης ιδέας και είχαν απήχηση στις εφημερίδες, τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η Ελληνική Επανάσταση ήταν το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός του 19ου αιώνα που δημιούργησε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη και ενέπνευσε τη δημιουργία μεγάλων έργων ζωγραφικής.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Οι μεγάλες δυνάμεις επεμβαίνουν στην ελληνική επανάσταση για να ελέγξουν την πορεία της επανάστασης που κάνει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες της Ιεράς Συμμαχίας, η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν μπορεί να διατηρηθεί ως είχε. Παρ’ όλα αυτά η Ιερά Συμμαχία στο τέλος δεν διασώζεται. Η ελληνική επανάσταση έβγαλε στο φως όλες της τις αντιθέσεις και λίγα χρόνια αργότερα η συμμαχία διαλύθηκε. Η Ρωσία επεδίωκε την επέκταση της προς δυσμάς και εμφανιζόταν ως προστάτης των ορθοδόξων λαών. Η Βρετανία επεδίωκε να εμποδίσει την επέκταση αυτή, αρχικά ήταν υπέρ της διατήρησης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και όταν αυτό αποδείχθηκε αδύνατο, ακολούθησε μια πολιτική ένταξης του ελληνικού κράτους στα δικά της συμφέροντα.
ΕΜΕΙΣ
Σήμερα γιορτάζουμε
ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΔΩ

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.

Με τον ποιο επίσημο και δημόσιο τρόπο ο δημοτικός σύμβουλος Αίγινας κ Γιάννης Παπαδόπουλος κατήγγειλε ότι "οι πέργκολες της παραλίας της Αίγινας είναι παράνομες και αυθαίρετες. Έπρεπε να ήταν τέσσερεις ξύλινοι στήλοι και μια τέντα και έχουν φτιαχτεί κτίρια με πόρτες και κλιματισμό".
Η καταγγελία έγινε παρουσία της δημοτικής αρχής και μεγάλου αριθμού επαγγελματιών από όλη την Αίγινα σήμερα στην συγκέντρωση που διοργάνωσε ο δήμος Αίγινας στο ξενοδοχείο ΔΑΝΑΗ.
Η καταγγελία του κ Παπαδόπουλου έρχεται να ενισχύσει την από 8 1- 2015 καταγγελία  για τις πέργκολες Αίγινας Πόρου και Ύδρας την οποία υπέβαλε η Κυριακόπουλος & Σια ΟΕ στην Πολεοδομία Πειραιά.(αριθμ πρωτ 479/8-1-2015).
Με βάση αυτά τα δεδομένα η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να δράσει και να πράξει αυτά που προβλέπει ο νόμος
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Με βάση την σημερινή δημόσια καταγγελία του δημοτικού συμβούλου, οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραλίας δεν πληρούν τις για την εκδοσή τους προδιαγραφές και πρέπει να ανακληθούν.
Την ευθύνη πλέον την έχει η παρούσα δημοτική αρχή,.

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Στην Αίγινα το χρέος του δήμου δημιουργείται από "μιά τρύπα στο νερό" με την οποία κανείς δεν ασχολείται αφού η περιφέρεια "ρίχνει" 2,500,000 ευρώ για να μην μείνει το νησί από νερό.
Με το εθνικό χρέος τα πράγματα είναι ποιό περίπλοκα
Τα λεφτά είναι δανεικά και τον λογαριασμό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον πληρώνουμε όλοι μας.
 Το εύλογο ερώτημα είναι "ποιός οφελείται"
Αλιεύσαμε από το διαδύκτιο μερικές ενδιαφέρουσες εκδοχές
13 δισεκατομμύρια, μόνο για τόκους καλείται να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο για να ξεχρεώσει τη μεγάλη απάτη, που έστησε ο Κώστας Σημίτης, συνεννοημένος με την τότε γερμανική κυβέρνηση, με καγκελάριο τον Γκέρχαρντ Σρέντερ και την Goldman Sachs το 2001, προκειμένου να αποκρύψουν χρέος 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ της χώρας μας, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούμε στην ευρωζώνη.ΕΔΩ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ. Η ΔΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ειδοποιητήρια για "κατάσχεση εις χείρας τρίτου" έλαβαν χθες οι μισθωτές καταστημάτων του Δήμου Αίγινας από την ΔΟΥ για ποσό 246732,04 ευρώ που οφείλει ο δήμος Αίγινας.
Οι οφειλές αφορούν 77 οφειλές  της  περιόδου 2009-2014
Πρόστιμα ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολεοδομίας    23127,76 ευρώ
Μισθώματα θαλάσ                                     75355,92
Τέλη χρήσης μηχανημάτων                           6087,38
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων   34196,49
ΕΝΦΙΑ                                                          8203,13
Διάφορα πρόστιμα (Λιμεναρχείου κτλ)       31514,72
ΣΥΝΟΛΟ                                                                   178485,40
ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΙΣ                                       68246,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                    246743,04
Άλλο ένα δείγμα χρηστής διοίκησης που αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως το μόνο που κάνουν καλά όλες οι δημοτικές αρχές είναι " Μια τρύπα στο νερό"

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Ολονύχτιες  οι χθεσινοβραδινές εργασίες στο Eurogroup αλλά και στην ψαραγορά της Αίγινας. Οι τελευταίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Για την πορεία  των πρώτων εκδόθηκε η ακόλουθη κοινή ανακοίνωση.
«Αποδεχόμαστε απόλυτα τη συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015. Σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε το έργο μας και να το ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου 2015, οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θα παρουσιάσουν έναν πλήρη κατάλογο συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων τις επόμενες ημέρες.
Επιβεβαιώσαμε εκ νέου την πρακτική συμφωνία επί της διαδικασίας: Οι συνομιλίες για θέματα πολιτικής λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Οι αποστολές για τη συγκέντρωση πληροφοριών λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Το Eurogroup είναι έτοιμο να συγκληθεί εκ νέου το συντομότερο δυνατόν».
Με αγωνία περιμένουμε το κοινό ανακοινωθέν της " ψαραγοράς" μετά το πέρας των εργασιών.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ

Η 87 χρονή Μαρία κάτοικος Αγκιστρίου έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αίγινας για νοσηλεία. Η κατάσταση της απαιτούσε μεταφορά με ασθενοφόρο το οποίο θα την παραλάμβανε από το ιπτάμενο στο λιμάνι της Αίγινας και θα την μετέφερε στο νοσοκομείο. Τα πάντα είχαν κανονιστεί από την προηγούμενη μέρα. Το ιπτάμενο έφτασε στο λιμάνι της Αίγινας 9,10 το πρωί και η Μαρία βρέθηκε στο φορείο σκεπασμένη με κουβέρτες στην προβλήτα του λιμανιού. Το ασθενοφόρο του νοσοκομείου είχε μόλις φύγει για Πειραιά με το πρωινό δρομολόγιο για μεταφορά ασθενούς και η εφημερεύουσα γιατρός του Κέντρου Υγείας δεν επέτρεπε στο ασθενοφόρο του Κ.Υγείας να μεταφέρει ασθενή σε ιδιωτική κλινική που είναι το νοσοκομείο Αίγινας;.
Ευτυχώς για την Μαρία που βρέθηκε στο λιμάνι εκείνη την στιγμή ο κ Μαργαρίτης με το επαγγελματικό φορτηγό του. Ξεφόρτωσε αμέσως σκάλες και τεντόπανα, φόρτωσε την Μαρία με το φορείο και την μετέφερε στο νοσοκομείο.
Αυτή είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. μεταφορά ασθενών με φορτηγά επιχειρήσεων.
Οι καιροί αλλάζουν  και πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
Μόνη μας ελπίδα το φιλότιμο και η προθυμία του συμπολίτη μας.

Η ΕΛΛΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕ. ΠΟΙΟΙ ΟΦΕΛΗΘΗΚΑΝ

Όλοι αυτοί, οι οποίοι μας πρόδωσαν σήμερα, είναι φυσικοί απόγονοι εκείνων, οι οποίοι μας είχαν προδώσει στους ΝΑΖΙ και επιβίωσαν εξαιτίας του Μελιγαλά. Επιβίωσαν, γιατί πέτυχαν έναν Εμφύλιο ο οποίος κατέστρεψε τον ελληνικό λαό, αλλά έσωσε τους ίδιους. Η ανάλυση ΕΔΩ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

54 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε  ποινή φυλάκισης 1 έτους και 8 μηνών έκαστος για παράβαση καθήκοντος κατ εξακολούθηση, άμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ εξακολούθηση που έλαβε χώρα στην Αίγινα, καταδικάστηκαν σήμερα από το εφετείο Πειραιά μετά από 7ωρη ακροαματική διαδικασία οι δημοτικοί σύμβουλοι Αίγινας Π Κουκούλης, Ν Πτερούδης και Νίκος Πούντος.
Σύμφωνα με της ίδιες πληροφορίες, η ποινή ήταν μεγαλύτερη από το προηγούμενο δικαστήριο.
"εσείς οι δήμαρχοι ξέρετε να τα κουκουλώνεται και αν δεν βρεθεί κάποιος να τα καταγγείλει υπάρχει άκρα σιωπή" μας πληροφόρησαν ότι είπε η εισαγγελέας η οποία αναφέρθηκε στις αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες απαγορεύονται στον αιγιαλό σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ. Επιπλέον ο χώρος της Αύρας προστατεύται και από την αρχαιολογία. στοιχεία τα οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι όφειλαν να γνωρίζουν πριν χορηγήσουν άδειες λειτουργίας οι οποίες τώρα θα πρέπει να ανακληθούν.
Φυσικά το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Ακολουθεί η εκδίκαση αγωγής κατά του τ δημάρχου Σάκη Σακκιώτη για την ίδια παράβαση. Η ίδια τύχη περιμένει και την σημερινή δημοτική αρχή αν δεν εφαρμόσει τον νόμο.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

TO BULLYING ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Ο τραγικός θάνατος του Βαγγέλη Γιακουμάκη έφερε στην επιφάνεια ένα φαινόμενο που πολλοί έχουμε βιώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις κοινωνίες της σιωπής.  Ένα από τα θετικά της εποχής μας είναι η ενημέρωση μέσω διαδυκτίου. Θέματα που η καθώς πρέπει κοινωνία έκρυβε επιμελώς τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια αμέσως κοινοποιούνται και αναγκάζουν τους αρμόδιους να δράσουν. Βέβαια ο θάνατος του θύματος bullying είναι καθοριστικός παράγοντας για τον εξαναγκασμό των αρχών να δράσουν. Όταν δεν υπάρχει θάνατος, οι όποιες καταγγελίες του θύματος και των συγγενών του πέφτουν στο κενό γιατί οι "άλλοι" είναι περισσότεροι.
Κλασική η προ 17ετίας  περίπτωση του εννιάχρονου μαθητή δημοτικού σχολείου που δεχόταν καθημερινά κακοποίηση από δωδεκάχρονο μετανάστη ο οποίος λόγω της πολιτικής του σχολείου βρισκόταν στην ίδια τάξη με τον εννιάχρο. Όταν οι γονείς έκαναν τα παράπονά τους αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία και χλευασμό. Ακολούθησαν τα απερίγραπτα .
Κλασικότερη η προ 12ετίας περίπτωση αθλήτριας που δεχόταν bullying όχι από τους συναθλητές αλλά από τα μέλη του ομίλου για να αναγκαστεί να φύγει. Ένας ολόκληρος όμιλος εναντίον ενός εν δεκάχρονου κοριτσιού. Το κοριτσάκι το νίκησαν το θέμα δεν έληξε.
Τα σημάδια του bullying υπάρχουν βαθιά χαραγμένα και απαιτούν όχι πλέον μια συγνώμη αλλά την δικαίωση που αρμόζει με οποιοδήποτε τίμημα.

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ?

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες η εικονιζόμενη επιστολή καταγγελίας υπογραμμένη από ομάδα κατοίκων ,(συνοδευόμενη από το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης ΤΕΕ, την έκθεση ομάδας εργασίας του δήμου για το νερό, αλληλογραφία μεταξύ δήμου Αίγινας και ΕΥΔΑΠ και πλείστα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο θέμα), βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας διοίκησης.
Ο λόγος για την κίνηση αυτή έχει να κάνει με τον εμπαιγμό της δημοτικής αρχής και την κωλυσιεργία που έχει σαν απώτερο σκοπό την συγκάλυψη του θέματος.
Όπως αναφέρει η εικονιζόμενη επιστολή,πέραν των διαφορών 2010-2012 για τις οποίες έχει υποβληθεί η μηνυτήρια αναφορά Κατσικάρη,  οι διαφορές νερού για το 2013 ανέρχονται σε 300,000 κυβικά και σε 162.000 κυβικά το 2014.
Κατά συνέπεια το πρόβλημα είναι συνεχές και εμπλέκει και την παρούσα δημοτική αρχή.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες ετοιμάζεται από δικηγόρο Αθηνών αγωγή κατά της παρούσης δημοτικής αρχής αλλά και  του συνόλου των δημοτικών συμβούλων διότι ενώ γνωρίζουν συγκαλύπτουν .

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ. ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ

"Σας υποβάλω την παραίτησή μου από δημοτικός σύμβουλος και παρακαλώ την αποδοχή της".
Με αυτό το λιτό κείμενο δήλωσε την παραίτησή του ο τ δήμαρχος Αίγινας Π Κουκούλης.
Είχε προηγηθεί έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση προς τον δήμο Αίγινας στις 24 -2-2015 με το ερώτημα εάν οι κ Π κουκούλης και Σ Σακκιώτης είναι αιρετοί. Ο λόγος η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων που είχε επιβάλει και τους δύο το δικαστήριο για την υπόθεση της πλαζ Α Μαραθώνα. Το έγγραφο απαντήθηκε στις 26 -2-2015 και μπροστά την επικείμενη θέση του  σε αργία ο κ Κουκούλης προτίμησε να παραιτηθεί.
Εύστοχο ήταν το ερώτημα του κ Α Ντελή στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο μετά την ανάγνωση της παραίτησης του κ Κουκούλη από την γραμματέα.
"τι οδηγεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου τους αιρετούς ".
Η απάντηση είναι απλή. " Η μαρτυρία των πράξεων (εμφανών και αφανών, εκουσίων και ακούσιων ) των συμβούλων τους αλλά και των ιδίων.
Ο κ Κουκούλης πλήρωσε το τίμημα των επιλογών του.
Όσον αφορά το έργο του, αυτό θα το κριθεί εν ευθέτω χρόνο.

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Συνέντευξη τύπου για τον υποθαλάσσιο αγωγό έδωσε σήμερα στο παλιό δημαρχείο ο δήμαρχος Αίγινας κ Δημήτρης Μούρτζης. Σκοπός της συνέντευξης ήταν να ενημερωθούν οι πολίτες για την "ιστορική (όπως ανέφερε) απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου" που θα καταλήξει στην εντός του έτους δημοπράτηση του έργου και την υλοποίηση του εντός των επόμενων 16 μηνών και μέχρι τριών ετών,
Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στην προσφορά των προηγούμενων διοικήσεων καθώς και στην γενναιοδωρία της περιφέρειας η οποία σε αυτή την δύσκολη συγκυρία θα διαθέσει τα 32,500,000 ευρώ που θα δαπανηθούν για την μελέτη κατασκευή του έργου.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος είπε. "ο υποθαλάσσιος είναι ένα χιλιοειπωμένο κι από εμένα έργο ζωής. Πρόκειται για ιστορική ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου στο οποίο συμμετείχα και κατέθεσα την καρδιά μου για ένα θέμα που βαδίζει με σωστό τρόπο. Αυτή η δημοτική αρχή κάνει πράξη αυτά που είχε πει προεκλογικά. Δεν απαξιώνω και δεν μηδενίζω τις ενέργειες άλλων...και η μειοψηφία του δήμου αγωνίζεται για το θέμα της υδροδότησης. Ευχαρίστησα όλες τις παρατάξεις στο περιφερειακό συμβούλιο όπου όλες οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν. Θεωρώ ότι σε αυτό το έργο συνέβαλαν πολλοί. Είναι ένα ΄'εργο ζωής (το οποίο είναι) λιθαράκι στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Ξεκίνησε με την προμελέτη του Γκότση το 2000 την οποία επικαιροποίησα (επί θητείας μου και προχώρησα το έργο) με το ΣΔΙΤ . Έγιναν όλες οι υποστηρικτικές μελέτες με τις οποίες το έργο θα είχε ολοκληρωθεί το 2009. (υπήρξε καθυστέρηση επειδή) κάθε δημοτική αρχή έχει τις δικές της απόψεις. Η διοίκηση Κουκούλη προχώρησε με κάποια βήματα με την διαφοροποίηση της μελέτης. Ο Σακκιώτης έτρεξε πραγματικά το έργο με την μελέτη κατασκευή η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ανεξάρτητα με το ποιοι θα συμμετέχουν (στην κατασκευή του έργου) πρέπει να σταματήσει η σπέκουλα. Το νερό είναι κάτι το οποίο πραγματικά απασχολεί γιατί η Αίγινα είναι ο τόπος αναψυχής του λεκανοπεδίου την επισκεψιμότητα των κατοίκων του οποίου θέλουμε"

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ EUROGROUP

Τα προτεινόμενα μέτρα χωρίζονται σε τρεις ενότητες.
1) Δομικές Αλλαγές
α) Δημιουργία οικονομικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ. (σύμφωνα με την απαίτηση της τρόικας για δημιουργία ανεξάρτητου Υπουργείου οικονομικών).
β) Παρακολούθηση και προετοιμασία του προϋπολογισμού σε τριμηνιαία βάση. Συνεργασία μεταξύ του παρατηρητηρίου και των Δήμων και άλλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. (στενή παρακολούθηση εσόδων και εξόδων σε όλα τα επίπεδα).
γ) Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με "επίσημους μυστικοφάνερους  ρουφιάνους εγχώριους και αλλοδαπούς" δίμηνης θητείας μη ανανεώσιμης. Ως παράδειγμα κλάδων φοροδιαφυγής η επιστολή αναφέρει τα νυχτερινά κέντρα και τις ιατρικές υπηρεσίες.
2) Οικονομική Σταθερότητα
ε) Είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 67 δις ευρώ μέσω του μέτρου ευνοϊκών ρυθμίσεων των 100 δόσεων,
3) Οικονομική Ανάπτυξη
στ) Αδειοδότηση διαδικτυακού τζόγου και είσπραξη χρημάτων από την πώληση αδειών,
ζ) Μείωση γραφειοκρατίας μέσω της "έξυπνης κάρτας πολίτη".
η) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ύψους 200,29 εκ ευρώ.
   137,7 εκ ευρώ για επίδομα 100 ευρώ σε 300,000 οικογένειες.
    22,9 εκ ευρώ για δωρεάν ΔΕΗ σε 150,000 οικογένειες
    40,5 εκ ευρώ για επιδότηση ενοικίου σε 30,000 οικογένειες
     Τα ποσά αυτά θα εξοικονομηθούν από μείωση δαπανών αναλωσίμων σε υπουργεία (60,9 εκ) και αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής δημοπρασιών (140 εκ).
Είθε ο θεός της Ελλάδος να μας βοηθήσει.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Γιατί γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας ΕΔΩ
Παράδειγμα γυναίκας που άλλαξε τον κόσμο ΕΔΩ
Η θέση της γυναίκας ανάλογα με την πολιτισμική της ταυτότητα ΕΔΩ
Τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν χτυπήσει γυναίκα ΕΔΩ
Χρόνια πολλά σε όλες

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΑΝΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ?

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ Π. Χατζηπέρος εισηγούμενος το θέμα του υποθαλάσσιου στο περιφερειακό συμβούλιο  είπε (με βάση το δελτίο τύπου της 6 -3-2015) "Η Αίγινα ταλαιπωρείται εδώ και πολλά χρόνια από τη λειψυδρία. Οι πολίτες του νησιού πληρώνουν κάθε χρόνο 4 - 5 εκατομμύρια ευρώ για την μεταφορά νερού (και μάλιστα αμφιβόλου ποιότητας) με υδροφόρα πλοία".
Μετά από αυτή την καταγγελία ρωτάμε τον κ Αντιπεριφερειάρχη.
1)Την στιγμή που (όπως ο ίδιος καταγγέλλει) το μεταφερόμενο νερό από τα υδροφόρα πλοία είναι αμφιβόλου ποιότητας, γιατί η περιφέρεια χρηματοδοτεί αυτή την μεταφορά με 2.500.000 ευρώ ετησίως?
2) Ο προκάτοχός του υπέβαλε (μετά από έλεγχο που έκανε η υπηρεσία του) υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για διαφορές στις μεταφερόμενες ποσότητες νερού με τα υδροφόρα πλοία. Ο ίδιος τι πρόκειται να κάνει.

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ


ΑΠΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ
06-03-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποθαλάσσιος αγωγός της Αίγινας
Ένα σημαντικό έργο υποδομής για το νησί της Αίγινας εγκρίθηκε ομόφωνα από
το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασής του.
Πρόκειται για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέει την Αίγινα με το δίκτυο
ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Το έργο με προϋπολογισμό 32.520.000 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)
αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο σημαντικό πρόβλημα υδροδότησης που
αντιμετωπίζει το νησί εδώ και χρόνια. Το έργο θα έχει συνολικά 14 χιλιόμετρα
μήκος, θα ποντιστεί σε 95 μέτρα βάθος και θα τροφοδοτεί την Αίγινα με 25.000-
30.000 κυβικά μέτρα ετησίως.
«Μετά από πολλά χρόνια ένα όνειρο, ένα καθολικό αίτημα όλων των Αιγινητών
γίνεται πραγματικότητα»,
σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, κ. Π.
Χατζηπέρος
εισηγούμενος το θέμα και συνέχισε: «Η Αίγινα ταλαιπωρείται εδώ και
πολλά χρόνια από τη λειψυδρία. Οι πολίτες του νησιού πληρώνουν κάθε χρόνο 4-
5 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά νερού (και μάλιστα αμφιβόλου ποιότητας)
με υδροφόρα πλοία. Η ιδέα του αγωγού έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του ’90
και έχει περάσει από πολλές δυσκολίες. Εμείς παραλάβαμε από την προηγούμενη
περιφερειακή αρχή το έργο ως μελέτη-κατασκευή». Επεσήμανε ότι αυτό τον όρο
δεν μπορούσε η νέα περιφερειακή αρχή να τον αλλάξει «γιατί θα χανόταν πολύτιμος
χρόνος, καθώς επίσης και τα χρήματα που δόθηκαν για την προμελέτη», ενώ
κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης
σημείωσε: «Το έργο που θα καλυφθεί από πόρους
της Περιφέρειας Αττικής, είναι μοναδικό έργο στον ελληνικό χώρο και τεχνικά
δύσκολο. Είναι προτεραιότητά μας το έργο να προχωρήσει. Είναι ένα έργο ζωής για
τους Αιγινήτες που το περιμένουν εδώ και δεκαετίες»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΌΛΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Είθισται οι αιρετοί να προσπαθούν να πείσουν το κοινό τους με κάθε τρόπο ότι πάνω απ όλα έχουν το συμφέρον του δήμου και των πολιτών που τους ψήφισαν και τους οποίους οφείλουν να εκπροσωπούν. Εμείς οι πολίτες από την πλευρά μας οφείλουμε να αγνοούμε τι μας λένε και να παρατηρούμε την "μαρτυρία των πράξεών τους".
Χθες ο δήμαρχος παραβρέθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο όπου εγκρίθηκε κάτι σε σχέση με τον υποθαλάσσιο αγωγό. Το θέμα του αγωγού είναι τόσο χιλιοπαιγμένο που πλέον δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όταν με το καλό γίνει ο αγωγός "θεού θέλοντος και ανθρώπων επιτρεπόντων", θα ασχοληθούμε με το θέμα.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χθεσινή εκδίκαση της αγωγής για το εικονιζόμενο κατάστημα. Κάποιος το νοίκιασε τον Αύγουστο του 2008 με τις νόμιμες διαδικασίες. Κατέβαλε το ενοίκιο για τα πρώτα δύο έτη και έκτοτε αγνοείται η τύχη της μίσθωσης. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να έρθει το θέμα στο ακροατήριο και να δοθεί λύση. Προκύπτουν όμως και κάποια μισθώματα που ανέρχονται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει. Μήπως ο εγγυητής . Και ο δήμος που ήταν τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Εάν αυτό είναι δείγμα καλής διαχείρισης τι να πούμε. Μπορούμε όμως να ρωτήσουμε τι έγινε με τις δύο μισθώσεις δημοτικών καταστημάτων που ενώ τελεσιδίκησαν και έγινε έξωση τα κτίρια δεν αποδόθηκαν στον δήμο.
Εκεί τι έγινε. Οι τότε δημοτικές αρχές άφησαν το θέμα να περάσει ελπίζοντας ότι με την πάροδο του χρόνου κανείς δεν θα το θυμάται.
Τα γραπτά μένουν κύριοι της διοίκησης και αποτελούν πειστήρια για παράβαση καθήκοντος.

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

Ο προϋπολογισμός του δήμου επέστρεψε για διόρθωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση όχι γιατί δεν ήταν ισοσκελισμένος αλλά γιατί ήταν ελλειμματικός. Σύμφωνα με αυτά που ακούστηκαν στο χθεσινό  δημοτικό συμβούλιο, υπάρχει έλλειμμα 1.000.000 ευρώ το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από τις δαπάνες ή με κάποιο τρόπο ( τον οποίο αναζητά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος) να εγκριθεί μεταφέροντας ληξιπρόθεσμα χρέη χρονικά στις 30 -6-2015.
Ο λόγος για τον οποίο ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός οφείλεται  στην "τρύπα του νερού" η οποία οφείλεται στην λάθος χρέωση (το νερό μας κοστίζει 3,45 ευρώ και το πουλάμε 1,81 ευρώ) και στις ετήσιες απώλειες που ανεβάζουν το κόστος του νερού στα 5,45 ευρώ ανά κυβικό.
Το ετήσιο έλλειμμα του δήμου , το οποίο ουσιαστικά προέρχεται από την "κακοδιαχείριση του νερού" το καλύπτει με πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις η περιφέρεια.
Χάρη λοιπόν στα 2.550.000 ευρώ που μας δίνει η περιφέρεια για την "τρύπα του νερού", οι υδρομεταφορείς πληρώνονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και εμείς έχουμε νερό για το καζανάκι της τουαλέτας γιατί το προσφερόμενο από τον δήμο μείγμα 1670.000 κυβικά ΕΥΔΑΠ , 700.000 κυβικά γεώτρηση μείον 950.000 απώλεια μας αναγκάζει να πίνουμε εμφιαλωμένο.
Ακούσαμε ότι το πρόβλημα στον προϋπολογισμό προέκυψε από την χαμηλή εισπραξημότητα (22%) του δήμου επειδή οι καταναλωτές δεν πληρώνουν.
Ακούσαμε επίσης ότι τα τέλη νερού και αποκομιδής απορριμάτων είναι ανταποδοτικά και ότι ο δήμος οφείλει να εισπράττει τα τέλη για αυτές  τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που η δημοτική αρχή δεν ανταποκρίνεται στον κανόνα της ανταποδοτικότητας, οι υπεύθυνοι κινδυνεύουν με παράβαση καθήκοντος.
Με βάση λοιπόν τα λεγόμενα του κ Π κουκούλη (στα οποία συμφώνησε και ο δήμαρχος) τα τέλη θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να λειτουργήσει ο κανόνας της ανταποδοτικότητας.
Δηλαδή το νερό θα πρέπει να ανέβει στα 5,45 ευρώ ανά κυβικό για να καλύπτει ο δήμος το κόστος ώστε να μπορεί να πληρώνει τους υδρομεταφορείς και "να διατηρήσει την ετήσια απώλεια των 950,000ν κυβικών". Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι πλην των καταναλωτών οι οποίοι μόλις πάρουν στα χέρια τους τον πρώτο λογαριασμό θα αρχίσουν να ψάχνουν το πως χάνεται το νερό και το γιατί. Μέχρι τώρα την "τρύπα στο νερό" την πλήρωνε η περιφέρεια , ο δήμος δεν κυνήγαγε τους πελάτες καταναλωτές και όλα λειτουργούσαν στο πνεύμα του "αφού πληρώνει άλλος εσένα τι σε νοιάζει".
Στην περίπτωση που και πάλι δεν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός από την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα πάει στο παρατηρητήριο και ο δήμος θα μπει σε επιτήρηση όπου κάθε δαπάνη θα ελέγχεται για την νομιμότητά της . Εκεί να δούμε πως θα δικαιολογήσουν οι αρμόδιοι την "τρύπα του νερού".
Ας μπούμε σε επιτήρηση λοιπόν.
Το μόνο που μπορούμε να χάσουμε είναι "μια τρύπα στο νερό".

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΦΩΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΗΤο φως του σωματείου ανάβει και κατά την διάρκεια της ημέρας "για να δίνει στους διοικούντες φώτιση" είπε κάποιος περαστικός. Μάλλον έχει δίκιο. Την στιγμή που η ΔΕΗ δίνει αυξήσεις στους συνδικαλιστές της εν μέσω κρίσης και η κυβέρνηση δωρεάν ρεύμα στους αναξιοπαθούντες τι πειράζει αν και ο λογαριασμός του δήμου χρεωθεί με ένα φως που καίει νύχτα μέρα. Άλλωστε το χρέος είναι βιώσιμο αρκεί "το φως" να φωτίσει την κυβέρνηση να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. ΕΔΩ

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Το κόστος της Ελληνικής κρίσης χρέους έχει αποτελέσει θέμα έντονων συζητήσεων εντός και εκτός συνόρων.
Ποιο θα ήταν λοιπόν το κόστος ενός Grexit για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Σύμφωνα με το Bruegel (think tank του Βελγίου) ο κάθε Ευρωπαίος θα πληρώσει κατά μέσο όρο 600 ευρώ. Το κόστος υπολογίζεται κατά μέσο όρο ανάλογα με τον πληθυσμό και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κάθε κράτους μέλους της ΕΕ. Για παράδειγμα η αναλογία για κάθε Ιρλανδό είναι 75 ευρώ ενώ για κάθε Λουξεμβουργιανό 1000 ευρώ.
Όσον αφορά το ελληνικό χρέος, το κόστος είναι μηδενικό. Αυτό γιατί τα χρήματα που έχουν δανείσει οι Ευρωπαίοι εταίροι στην Ελλάδα τα έχουν δανειστεί από τις αγορές και στην συνέχεια τα έχουν δανείσει σε εμάς.
Από αυτή την αγαθοεργία έχουν κερδίσει διότι το επιτόκιο που μας χρεώνουν είναι υψηλότερο από αυτό με το οποίο δανείζονται από τις αγορές.
Συμπέρασμα. Η χρεοκοπία μας δεν συμφέρει κανένα