Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Μέχρι 22 3 2012 οι τριτεκνοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για τρόφιμα τα οποία θα χορηγηθούν από τον Σύλλογο Τριτεκνων τα Χριστούγεννα του 2012. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση του τριτεκνου. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού έτους 2011. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων και των δυο γονέων. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνουν τρόφιμα από άλλον φορέα. Στην Αίγινα τις αίτησης παραλαμβάνει ο εθελοντής αντιπρόσωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: