Για όσους εξακολουθούν να επιμένουν στην αλήθεια
Το blog και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των σχολίων.

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Οι παραλίες κάθε χρόνο προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον όλων όσων δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και άλλων που θέλουν να επενδύσουν.
 Φέτος , αν και χρονιά κορωνοιού, οι παραλίες δημοπρατήθηκαν για την επόμενη τριετία, ή για ένα χρόνο ή παραχωρήθηκαν εκ νέου στις όμορες επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2020.
 Με σκοπό να σχηματίσουμε εικόνα της κατάστασης, αναζητήσαμε τις διαδικασίες που ακολούθησε ο δήμος Αίγινας το 2020.
Εξετάσαμε τριών ειδών πράξεις τις οποίες αναζητήσαμε και βρήκαμε στην διαύγεια.
Α) Τα συμφωνητικά που υπογράφηκαν μεταξύ δήμου Αίγινας, κτηματικής και συμβαλλόμενου για "Μίσθωση άδεια απλής χρήσης αιγιαλού'.
Ανατρέξαμε στην διαύγεια όπου υπάρχουν αναρτημένα τα κάτωθι.
10/20 1/6/2020  34.00 τμ  Χ 60 ευρώ =2040,00 ευρώ περιοχή Αύρα
3/20 29/5/2020  46,64τμ   Χ 60 ευρώ = 2787,40 ευρώ περιοχή Αύρα
13/20 2/6/2020  51,19 τμ  Χ 60 ευρώ =3071,49 ευρώ περιοχή Παναγίτσα
2/20 29/5/2020  101,91 τμ Χ 60 ευρώ = 6114,60 ευρώ περιοχή Παναγίτσα
1/20 29/5/2020  45.00 τμ   Χ 60 ευρώ =2700,00 ευρώ περιοχή Βαγία
12/20 1/6/2020  80,00 τμ   Χ 30 ευρώ =2400,00 ευρώ περιοχή Βαγία
7/20 29/5/2020  97,94 τμ   Χ 35 ευρώ =3427,90 ευρώ περιοχή Μαραθώνας
11/20 1/6/2020  300,00 τμ  Χ 35 ευρώ = 10,500,00 ευρώ περιοχή Μαραθώνας
5/20 29/5/2020  88,35 τμ    Χ 35 ευρώ = 3092,25 ευρώ περιοχή Μαραθώνας
17/20 5/6/2020  93,87 τμ    Χ 35 ευρώ = 3285,45 ευρώ περιοχή Μαραθώνας
14/20 2/6/2020  180,00 τμ  Χ 30 ευρώ = 5400,00 ευρώ Περιοχή Αγία Μαρίνα
15/20 3/6/2020   34,40 τμ   Χ 60 ευρώ =2364,00 ευρώ περιοχή Αγία Μαρίνα
9/20 29/5/2020   30,00 τμ   Χ 60 ευρώ =1800,00 ευρώ περιοχή Αγία Μαρίνα
4/20 29/5/2020   30.00 τμ   Χ 60 ευρώ = 1800,00 ευρώ περιοχή Αγία Μαρίνα
6/20 29/5/2020   400,00 τμ Χ 30 ευρώ = 12.000,00 ευρώ περιοχή Αγία Μαρίνα
8/20 29/5/2020    80,00 τμ  Χ 60 ευρώ = 4800,00 ευρώ περιοχή Αγία Μαρίνα.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31/12/2020.
ποσοστό 40% του μισθώματος υπέρ του Ελληνικού δημοσίου καταβάλλεται εφάπαξ . Το 60% υπέρ του δήμου Αίγινας καταβάλλεται σε τρεις δόσεις η τελευταία την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου.
Β) Ηλεκτρονική δημοπρασία της Κτηματικής.
  Στις 8/7/2020 έγινε η ηλεκτρονική δημοπρασία από την κτηματική για τις κάτωθι παραλίες για τρία έτη. ΑΔΑ.ΨΔ80Η-ΖΣΡ
ΠΕΙΡ 13 Καμάρες Β πλαζ Χλόη. 485,00 τμ με κινητή καντίνα τιμή εκκίνησης 39.750,00 ευρώ.
ΠΕΙΡ 14 Σαρπά.                            97,96 τμ με κινητή καντίνα τιμή εκκίνησης  15.333,12 ευρώ
ΠΕΙΡ 15 Άγιος Βασίλειος Α         485,00 τμ με κινητή καντίνα τιμή εκκίνησης 47.075,00 ευρώ
ΠΕΙΡ 17 Μαραθώνας Α               150,00 τμ χωρίς καντίνα.       τιμή εκκίνησης 12.600,00 ευρώ
ΠΕΙΡ 18 Μαραθώνας β                205,00 τμ χωρίς καντίνα        τιμή εκκίνησης 17.220, 00 ευρώ
ΠΕΙΡ 18 Αύρα                              270,03 τμ με καντίνα             τιμή εκκίνησης 27.722,00 ευρώ
ΠΕΙΡ 19 Αγία Μαρίνα                  100,00 τμ χωρίς καντίνα       τιμή εκκίνησης   7.400,00 ευρώ.
Το μίσθωμα είναι 50% υπέρ του Ελληνικού δημοσίου και 50% υπέρ του δήμου.
Για τις πρώτες τρεις δεν υπήρξε καμία συμμετοχή.
Ο Μαραθώνας Α είχε μία συμμετοχή και κατοχυρώθηκε στην τιμή εκκίνησης.
Ο Μαραθώνας Β είχε τρεις συμμετοχές και κατοχυρώθηκε στα 47.206 ευρώ σχεδόν 30.000 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.
Η Αύρα είχε έξη συμμετοχές και κατοχυρώθηκε στα 68.490 ευρώ 40,768 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.
Η Αγία Μαρίνα είχε μία συμμετοχή και κατοχυρώθηκε στην τιμή εκκίνησης.
Γ) Δημοπρασίες που έκανε ο Δήμος Αίγινας στο δημοτικό κατάστημα.
 Τρεις δημοπρασίες  έγιναν στο δημοτικό κατάστημα στηριζόμενες στην υπ αριθμό 159/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας  με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η εκμίσθωση του δικαιώματος από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ.Πέρδικας Αίγινας για την διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
α)Στις 4 Ιουνίου 2020 δημοπρατήθηκε στο δημοτικό κατάστημα τμήμα αιγιαλού 250 τμ για απλή χρήση, στην θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ.Πέρδικας Αίγινας έναντι πρώτης προσφοράς 3500,00 ευρώ.(ΑΔΑ,Π8ΠΕΩ68-ΓΛΚ)
Κατοχυρώθηκε στον ένα ενδιαφερόμενο που δήλωσε συμμετοχή και συμμετείχε στην δημοπρασία.
β)Στις 12 Ιουνίου 2020 δημοπρατήθηκε στο δημοτικό κατάστημα τμήμα αιγιαλού απλής χρήσης 250 τμ στην θέση Λουτρά Σουβάλας έναντι πρώτης προσφοράς 3000 ευρώ. (ΑΔΑ.64ΠΔΩ68-ΖΕΙ) Κατοχυρώθηκε στον ένα ενδιαφερόμενο που δήλωσε συμμετοχή και συμμετείχε στην δημοπρασία.
γ) Στις 9 Ιουλίου 2020 δημοπρατήθηκε στο δημοτικό κατάστημα Αίγινας έναντι πρώτης προσφοράς 3000 ευρώ τμήμα αιγιαλού για απλή χρήση 249 τμ. Κατοχυρώθηκε  στον ένα εκ των τριών ενδιαφερομένων από τους τρεις που είχαν δηλώσει συμμετοχή και είχαν καταθέσει σχετικούς φακέλους. Αριθμός σύμβασης 22/2020 13/7/2020 ΑΔΑΨ21ΔΩ68-Α7Η.  
Οι λόγοι για την μη εμφάνιση όλων των υποψηφίων αναφέρονται στους διαλόγους μεταξύ των μελών της οικονομικής επιτροπής που κατακύρωσε την σύμβαση στον μοναδικό πλειοδότη στις 13/7/2020 (Εδώ).
Το 70% του μισθώματος καταβάλλεται άμεσα υπέρ του δημοσίου.
Παρατηρήσεις.
α)Στην συνεδρίαση της 9 Ιουνίου 2020 όπου συζητήθηκε το θέμα "καθορισμός των όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλάζ στη θέση Κλήμα - Κλειδί της Τ.Κ.Πέρδικας Αίγινας" , η οικονομική επιτροπή "αποφάσισε ομόφωνα πως η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοιού COVID 19". (απόφαση  92/2020 ΑΔΑ. ΩΤΑΒΩ68-Υ8Β).
Εφόσον τα μέλη της οικονομικής επιτροπής έδειξαν τόσο μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοιού, γιατί δεν φρόντισαν οι τρεις πλαζ (Αιγινήτισσας, Λουτρών και Κλήματος ) να διεξαχθούν ηλεκτρονικά ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα μετάδοσης του κορωνοιού κατά την διαδικασία της συγκέντρωσης όλων των ενδιαφερομένων την ώρα της δημοπρασίας. Άλλωστε στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω κτηματικής αποφέρει πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματος προς όφελος του δημοσίου και του δήμου.
β) Όλες οι παραλίες που είναι όμορες εν λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραχωρήθηκαν υπό προϋποθέσεις με οικονομικό τίμημα ύψους μεταξύ 30 και 60 ευρώ ανάλογα την περιοχή και το μέγεθος της εκμισθούμενης έκτασης.
γ)Από τα άνω δημοσιοποιημένα στοιχεία μισθώθηκαν σε 16 όμορες επιχειρήσεις 1.693,3 τμ αιγιαλού έναντι συνολικού τιμήματος 67.583,09 ευρώ εκ των οποίων τα 27,033,23 ευρώ καταβλήθηκαν στο δημόσιο και τα 40.549,86 ευρώ θα καταβληθούν στον δήμο Αίγινας. Μέσος όρος μισθώματος ανά τμ 39,91 ευρώ ετησίως.
δ) Από την κτηματική δημοπρατήθηκαν 725,03 τμ αιγιαλού έναντι συνολικού τιμήματος τριετίας 135.696 ευρώ που αντιστοιχούν σε ετήσιο μίσθωμα 62,39 ευρώ ανά τμ.
Στο δημοτικό κατάστημα δημοπρατήθηκαν 749 τμ αιγιαλού και απέδωσαν συνολικό ετήσιο μίσθωμα ύψους 9.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε 12,68 ευρώ ανά τμ.
ε)Για τις παραλίες που δημοπρατήθηκαν από την κτηματική μεγάλης έκτασης Καμάρες & Άγιος Βασίλειος  (485 τμ) με ανάλογα υψηλό τίμημα, αλλά την μικρή σε έκταση (97,96 τμ) στην θέση Σαρπά, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος. 
Διαπιστώσεις επί των παρατηρήσεων.
Η δημοπρασίες που έγιναν από τον δήμο Αίγινας και έλαβαν χώρα στο δημοτικό κατάστημα λειτούργησαν χαριστικά υπέρ των μοναδικών ενδιαφερομένων που παρουσιάστηκαν με αποτέλεσμα να επέλθει οικονομική ζημιά στο δημόσιο και στον δήμο Αίγινας. Η διαφορά μεταξύ 12,68 ευρώ ανά τμ από τις δημοπρασίες του δήμου και 62,39 ευρώ ανά τμ από τις δημοπρασίες της κτηματικής, είναι τεράστια και αφήνει πολλά ερωτηματικά για τον ρόλο που έπαιξε η δημοτική αρχή στην όλο διαδικασία.
Η επιλογή των 485 τμ για τις πλαζ Καμάρες και Άγιος Βασίλης που ανέβασαν την τιμή εκκίνησης σε 39.750 ευρώ και 47,075 αντίστοιχα, λειτούργησε αποτρεπτικά στην προσέγγιση ενδιαφερομένων. Η μη λειτουργία τους ευνοεί τις πλαζ του Μαραθώνα και της Πέρδικας.
Εν κατακλείδι
Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την απώλεια  δημοσίων εσόδων  τα οποία πρέπει να ερευνηθούν από τους αρμόδιους.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τόσο γελοίοι είναι που ακόμη βρίσκουν σαν πρόφαση τον κοροναιο; Γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα; κεκλεισμένων των θυρών για να μην ακούμε τις απειλές και τις κομπίνες τους;Ρε τις που.... ας γίνεται καλά το έλεγε κάπου κάποτε ένας αιγιντης

Ανώνυμος είπε...

Οταν στην οικονομικη επιτροπη ο Δημαρχος ειπε στο Τζιτζη οταν τον ρωτησε οτι υπηρχε μια αναστατωση στον εξωτερικο και εσωτερικο χωρο του Δημαρχειου την ωρα της δημοπρασιας ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ????????

Ανώνυμος είπε...

9:33 πάμε από την αρχή ποιος είπε σε ποιον ; Ποιος ρώτησε ποιον ;
" Όταν τον ρώτησε ο Τζιτζης ότι υπάρχη μια αναστάτωση "
Διευκρυνισε μας τα αυτά
Για να σου απαντήσουν τη εννοούσε ο ποιητής
Σου έχουν πει επανειλημμενως ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα η σκέψη σου δεν έχει ειρμό
Κοίταξε το όσο είναι καιρός γιατί μεγαλωνη το πρόβλημα να είσαι ετοιμος το 23 !!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι έχουν εμμονή με το Φίλιππο Δεν πειράζει θα τους περάσει το 23 είναι κοντά

Ανώνυμος είπε...

Τσιμπας Φιλιππακο ε !!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Εμμονή δεν έχουν κάποιοι με τον Φίλιππο
Κριτικοί ασκούν κάποιοι στο Φίλιππο για τα λεγόμενά του και το σκεπτικό του
Ο Φίλιππος έχει εμμονή με το δημαρχηλικη και με τον δήμαρχο θαρρεις και επειδή δεν τον ψήφισαν οι Αιγινήτες φταίει ο Ζορμπάς !!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Φιλια γερά γερά με τσαμπουκά το 23 είναι κοντά
και ασε τον 749 να κλαίει γοερά

Ανώνυμος είπε...

Αχ φιλιππακο μου ούτε παιδιά του δημοτικού τέτοια συμπεριφορά
Το 23 μπορεί να είναι κοντά για σένα η δημαρχία είναι άπιαστο όνειρο και όσο πιο γρήγορα το καταλαβης τόσο καλλίτερα για όλους μας !!!!

Ανώνυμος είπε...

Τόσα που γράφουν για το χώρο της δουλειάς σου δεν απαντάς τουμπεκα
Όλο Κατή βλακείες απαντάς όπως " το 23 είναι κοντά " "γερά γερά με τσαμπούκα "
" Τι εννοούσε ο ποιητής "
Γιατί δεν ανοίγουν τα αγροτικά δεν μας λες !!!!!!
Γιατί υπάρχη ραντεβού στο ΚΥ ενώ καθονται δε μας λες !!!!!!!!
Αυτά είναι θέματα που απασχολούν τους συμπατριώτες σου και σαν αιρετός που είσαι πρέπει να δώσεις απαντήσεις αλλά που !!!!!!!
Εσύ ασχολείσαι με τον Ιωάννη
Να είσαι σίγουρος ότι θα τα θυμόμαστε αυτά το 23 όταν θα μας ζητάς μια από τα ίδια

Ανώνυμος είπε...

Τις προάλλες είπε στο δήμαρχο γιατί δεν λέει στη δυπε για τα αγροτικά
Η δυπε βρε βλ!!!α θα κανονισει να ανοίγει ο Μεσαγρός 2 φορές την εβδομάδα η μήπως η διοίκηση του ΚΥ στέλνοντας έναν από αυτούς που σέρνονται στο κέντρο ;
Παλιά πως δούλευαν ; πόσους γιατρούς ειχε το κέντρο όταν πήγαιναν στο Μεσαγρο ;
Αμ που να ξέρεις φουκαρα μου σε απασχολούσαν αλλά πράγματα τότε !!!!!!